اخبار

 • تدوير سيمنار آموزشي براي معلمين مكاتب ولايت بلخ
  سیمینارآموزشی تحت عنوان مکتب دوستدار طفل برای معلمین مکاتب ولسوالی چار کنت وچهار بولک ولایت بلخ در تالار ليسه سلطان راضیه آنولایت دایر گردید. ور کشاپ متذکره...
 • مساعدت مواد تدریسی به معارف ولایت لوگر
  به سلسله کمک های معارف دوستانه دفتر یونیسف به معارف ولایت لوگر یک تعداد قر طا سیه باب را به ریاست معارف آنولایت مساعدت نمودند. اجناس مساعدت شده شامل 1188 دانه کیت...
 • اطلاعیه وزارت معارف
  حسب فیصله شورای رهبری وزارت معارف افغانستان به تعقیب اطلاعیه قبلی به اطلاع مسوولین، معلمین و شاگردان عزیز مناطق و ولایت سردسیر که برف باری های اخیر باعث مسدود شدن راه ها گردیده و هوا سرد...
 • اطلاعیه وزارت معارف
  به تأسی از هدایت شورای رهبری وزارت معارف افغانستان به اطلاع عموم مسوولین مکاتب، معلمین و شاگردان مراکز تعلیمی و تربیتی مناطق و ولایت سرد سیر رسانیده می شود که: امتحانات لیاقت ، معذرتی...
 • افتتاح تعمير يك باب مدرسه دینی در ولايت لغمان
  تعمیر مدرسه دینی ولسوالی قرغه ای ولايت لغمان با قطع نوار افتتاح وبه بهره برداری سپرده شد. تعمیر متذکره بصورت پخته واساسی در یک طبقه به ارزش مجموعی 108 هزار...
بیشتر

Education in Media

بیشتر

داوطلبی

بیشتر

اعلان کاریابی