اخبار

 • پیام جلالتمآب وزیر معارف
  پیام جلالتمآب وزیر معارف به مناسبت 27 مین سالگرد خروج قشون سرخ از افغانستان ملت با افتخار، قهرمان، شجاع و آزادی خواه افغانستان، مردم سلحشور و مجاهدین راه...
 • تدوير وركشاپ آموزشي براي اعضای نظارت مکاتب ولايت بادغیس
  برای اعضای نظارت مکاتب مرکز وولسوالیهای ولايت بادغیس ور کشاپ آموزشی دو روزه تحت عنوان شیوه های بهتر نظارتی دایر گردید در محفلی که بدین مناسبت در...
 • اهداي زمين به معارف ولايت لوگر
  چند تن از اقوام اهالی ولسوالی ازره ولایت لوگر موازی 22 جریب زمین شخصی خویش را جهت اعمار مكاتب در اختیار ریاست معارف آنولایت قرار داده اند. این هموطنان ما زمین متذکره را جهت...
 • معین جدید سوادآموزی معرفی و به کار آغاز گرد
  داکتر سردار محمد رحیمی رسماً به حیث معین سواد آموزی وزارت معارف آغاز به کار کرد. در محفلی که به همین مناسبت دایر گریده بود ضمن حضور جلالتمآب دکتر اسد...
 • اهدای زمین به معارف ولایت لغمان
  لغمان: چند تن از اقوام اهالی ولسوالی الیشنگ وقرغه یی ولایت لغمان به ارزش 18 میلیون افغانی موازی هفده ونیم جریب زمین شخصی خویش را جهت اعمار مكاتب در اختیار ریاست معارف آنولایت...
بیشتر

Education in Media

بیشتر

داوطلبی

بیشتر

اعلان کاریابی

بیشتر