داوطلبی

محتوايات تاریخ نشر تاريخ خاتمه
اطلاعیه تصمیم اعطای قرارداد تهیه و خریداری به مقدار 40623 لیتر تیل دیزل محروقات زمستانی برای مرکز گرمی و مصارف جنراتور ضرورت ریاست مرکز ساینس
بدینوسیله به تأسی از فقره (2) ماده چهل و سوم قانون تدارکات به اطلاع عموم رسانیده می شود،وزارت معارف در نظر دارد، قرارداد پروژه تهیه و خریداری به مقدار 40623 لیتر تیل دیزل محروقات زمستانی برای مرکز گرمی و مصارف جنراتور ضرورت ریاست مرکز ساینس، دارای...
Dec 11, 2018 Dec 17, 2018
اعلان داوطلبی اعمار تعمیر 24 صنفی و کثافت دانی برای مکتب بی بی زینب درمرکز ولایت ننگرهار
شماره داوطلبیMOE/W-007/98/NCB وزارت معارف از تمام داوطلبان واجد شرایط دعوت می نماید تا در پروسه داوطلبی اعمار تعمیر 24 صنفی و کثافت دانی برای مکتب بی بی زینب درمرکز ولایت ننگرهار؛ اشتراک نموده و نقل چاپ شده شرطنامه مربوط را در مقابل پرداخت...
Dec 06, 2018 Jan 02, 2018
اعلان داوطلبی اعمار تعمیر 6 صنفی ، 5 غرفه مبرز، دیوار احاطه به طول 155 مع دروازه، چاه آب آشامیدنی نوع روتری به عمق 60 متر و کثافت دانی برای مکتب متوسطه مختلط فولاد ولسوالی میرامور ولایت دایکندی
دعوت برای داوطلبی باز داخلی: شماره داوطلبیMOE/W-005/98/NCB وزارت معارف از تمام داوطلبان واجد شرایط دعوت می نماید تا در پروسه داوطلبی اعمار تعمیر 6 صنفی ، 5 غرفه مبرز، دیوار احاطه به طول 155 مع دروازه، چاه آب آشامیدنی نوع روتری به عمق 60...
Dec 06, 2018 Jan 02, 2019
اعلان داوطلبی اعمار تعمیر 16+2 صنفی در سه منزل، 5 غرفه مبرز، ، چاه آب آشامیدنی به عمق 40 متر کثافت دانی و دیوار احاطه به طول 688.8 متر مع دروازه برای مکتب سرکاریو بورایو در مرکز ولایت خوست
دعوت برای داوطلبی باز داخلی: شماره داوطلبیMOE/W-006/98/NCB وزارت معارف از تمام داوطلبان واجد شرایط دعوت می نماید تا در پروسه داوطلبی اعمار تعمیر 16+2 صنفی در سه منزل، 5 غرفه مبرز، ، چاه آب آشامیدنی به عمق 40 متر کثافت دانی و دیوار احاطه به...
Dec 06, 2018 Jan 05, 2019
اعلان داوطلبی اعمارتعمیر سه پروژه بلخ مربوط وزارت معارف
دعوت برای داوطلبی باز داخلی: شماره داوطلبی: بخش اول:MOE/W-002/98/NCB بخش دوم: MOE/W-003/98/NCB بخش سوم: MOE/W-004/98/NCB وزارت معارف از تمام داوطلبان واجد شرایط دعوت می نماید تا در پروسه داوطلبی اعمار تعمیر سه باب مکاتب در ولایت بلخ شامل...
Dec 06, 2018 Dec 29, 2018
اعلان داوطلبی اعمار تعمیر 6 صنفی، دیوار احاطه به طول 244.5 متر، چاه کوبه یی به عمق 60 متر کثافت دانی برای مکتب نسپتان مربوط ولسوالی ورس ولایت بامیان
شماره داوطلبیMOE/W-001/98/NCB وزارت معارف از تمام داوطلبان واجد شرایط دعوت می نماید تا در پروسه داوطلبی اعمار تعمیر 6 صنفی، دیوار احاطه به طول 244.5 متر، چاه کوبه یی به عمق 60 متر کثافت دانی برای مکتب نسپتان مربوط ولسوالی ورس ولایت بامیان؛...
Dec 06, 2018 Jan 01, 2019
اطلاعیه تصمیم اعطای قرارداد تهیه و خریداری 120000 لیتر تیل دیزل محروقاتی زمستانی برای مرکز گرمی و مصارف جنراتور ضرورت ریاست خدمات را به شرکت تجارتی شایق علیمی لمتد به قیمت مجموعی 6,960,000 شش میلیون و نه صد و شصت هزار افغانی قرارداد نماید
وزارت معارف در نظر دارد تا پروژه تهیه و خریداری 120000 لیتر تیل دیزل محروقاتی زمستانی برای مرکز گرمی و مصارف جنراتور ضرورت ریاست خدمات را به شرکت تجارتی شایق علیمی لمتد به قیمت مجموعی 6,960,000 شش میلیون و نه صد و شصت هزار افغانی قرارداد...
Dec 05, 2018 Dec 12, 2018
درخواست نرخ دهی به تعداد 120 پایه الماری (دو پله ئی برای کتب) ضرورت ریاست عمومی انکشاف نصاب تعلیمی و تالیف کتب، معینیت انکشاف نصاب تعلیمی و تربیه معلم
وزارت معارف جمهوری اسلامی افغانستان در نظر دارد به تعداد 120 پایه الماری (دو پله ئی برای کتب) ضرورت ریاست عمومی انکشاف نصاب تعلیمی و تالیف کتب، معینیت انکشاف نصاب تعلیمی و تربیه معلم تحت پلان نمبر: AF-MOE-EQRA-78308-GO-RFQ تهیه و خریداری...
Dec 03, 2018 Dec 09, 2018
وزارت معارف جمهوری اسلامی افغانستان در نظر دارد درخواست نرخ گیری به تعداد 6730 جلد کتب ضرورت ریاست عمومی انکشاف نصاب تعلیمی و تالیف کتب، معینیت انکشاف نصاب تعلیمی و تربیه معلم
وزارت معارف جمهوری اسلامی افغانستان در نظر دارد به تعداد 6730 جلد کتب ضرورت ریاست عمومی انکشاف نصاب تعلیمی و تالیف کتب، معینیت انکشاف نصاب تعلیمی و تربیه معلم تحت پلان نمبر: AF-MOE-EQRA-78307-GO-RFQ تهیه و خریداری نماید. بناً‌ از شما...
Dec 03, 2018 Dec 09, 2018
وزارت معارف جمهوری اسلامی افغانستان در نظر دارد به تعداد 14046 جلد کتب کشور های "عربستان سعودی، فلسطین، مصر، ایران و بحرین" ضرورت ریاست عمومی انکشاف نصاب تعلیمی و تالیف کتب، معینیت انکشاف نصاب تعلیمی و تربیه معلم
وزارت معارف جمهوری اسلامی افغانستان در نظر دارد به تعداد 14046 جلد کتب کشور های "عربستان سعودی، فلسطین، مصر، ایران و بحرین" ضرورت ریاست عمومی انکشاف نصاب تعلیمی و تالیف کتب، معینیت انکشاف نصاب تعلیمی و تربیه معلم تحت پلان نمبر:...
Dec 03, 2018 Dec 09, 2018
صفحه 1 از 50