مدیر تعلیمات صحی زون شرق

 

وزارت /اداره      : وزارت معارف

موقعیت :            : زون شرق  

بخش                 : ریاست صحیه

بست                 : 4

گزارش دهی به   : آمرتعلیمات زون شرق  

گزارش گیری     : ندارد

کود                  :

............................................................................................................................................................هدف وظیفه: نظارت از تطبیق برنامه های خاص صحی غرض رسیده گی به مشکلات صحی شاگردان و جلوگیری از شیوع امراض مهلک و ساری در مکاتب .

............................................................................................................................................................

مسؤلیت های وظیفوی:

 1. مراقبت از تطبیق اهداف پروگرافم و اتخاذ تصمیم در امر تحقق اهداف و پروگرام های امریت مربوط
 2. طرح پلان به بخش های مربوطه غرض تثبیت استقامت های کاری.
 3. طرح برنامه ها خاص غرض رسیدگی به مشکلات صحی شاگردان مکاتب ایجاد و نظارت از مراکز صحی و مواد صحی تقویوی و وقایوی در مکاتب میباشد .
 4. تحریر پیشنهادات بمنظور ایجاد مراکز صحی در مکاتب .
 5. تامین ارتباط و همکاری مستقیم به وزارت صحت عامه غرض انسجام و بهتر شدن امور مربوطه .
 6. طرح برنامه های آموزشی بمنظور آگاهی معلمین در مکاتب در بخش کمک های اولیه طبی غرض رسیدگی به مشکلات شاگردان به اسرع وقت .
 7. اجرای کمکهای اولیه ، جلوگیری از مجروحیت ها ، تطبیق پانسمان ها و رسیدگی به واقعات عاجل و غیر مترقبه منسوبین معارف و شاگردان .
 8. ایجاد کورس ها و ورکشاپ ها جهت آکاهی و جلوگیری از شیوع امراض مهلک و ساری در مکاتب .
 9. نظارت و کنترول از بخش های مربوطه بمنظور بهبود اجراات و رفع مشکلات .
 10. اشتراک در جلسات غرض ارایه نظریات و طرح مشکلات .
 11. فراهم آوری تسهیلات و خدمات بهتر جهت تداوی شاگردان و معلمین .
 12. رجعت دهی مریضان در شعبات مختلفه ، منجمله داخله ، دندان ، لابراتوار و پانسمان .
 13. اجرای سایر وظایف که از طرف مقامات ، مطابق قوانین ، مقررات و اهداف وزارت / اداره سپرده میشود .

..........................................................................................................................................................

تحصیلات,تجارب و مهارت های لازم:

 1. درجه تحصیل :
 • سند فراغت فوق بکلوریا و یا بالاتر از آن از موسسات رسمی ، تعلیمی داخل و یا خارج از کشور را داشته باشد
 1. تجارب لازمه ( نوع و مدت زمان تجربه )
 • حداقل مدت یک سال تجربه کاری
 1. مهارت های دیگر ( کورس های کوتاه مدت ، آموزش های داخل خدمت و غیره )
 • داشتن و توانائی بکار بردن پروگرام های کمپیوتر مانند برنامه های آفس ( ورد ، اکسیل ، پاور پاینت )
 • تسلط بر زبان های دری و پشتو

رهنمود تسلیم دهی اسناد درخواستی:

تمامی کاندیدان واجد شرایط میتوانند فورم فورم درخواستی و اسناد تحصیلی و تجربه کاری خویش را بصورت فایل PDF به ایمیل آدرس hr.moe@moe.gov.af ارسال نمایند و یا اسناد درخواستی خویش را بصورت هارد کاپی به ریاست عمومی انکشاف منابع بشری واقع گلبهار سنتر منزل هفتم آمریت استخدام تسلیم نمایند.

نوت: قابل ذکر است که فورمه های درخواستی فقط در مدت اعلان بست ها جمع آوری میشود و بعد از ختم اعلان از گرفتن فورمه های درخواستی معذرت میخواهیم.