کارشناس HRMIS

عنوان وظیفه                    : کارشناس HRMIS

وزارت/اداره                    : وزارت معارف

بخش                              : ریاست عمومی انکشاف منابع بشری

بست                              : (3 )

تعداد                              : (4 )

موقعیت                          : ریاست عمومی انکشاف منابع بشری، گلبهار سنتر

گزارش دهی به                 :   آمریت HRMIS

گزارشگیری از                :  ندارد

.........................................................................................................................................................

هدف (خلاصه) ظایف :

ایجاد نرم افزارهای جدید و تقویت نرم افزار های موجود آمریت  HRMIS به منظور دسترسی به معلومات مورد ضرورت بطور سریع و به موقع.

.........................................................................................................................................................

مسئولیت ها و صلاحیت های وظیفوی :

 1.  تهیه و ترتیب پلان کاری ماهانه، ربعوار، و سالانه  و اخذ تائیدی آن از آمریت مربوطه.
 2. استفاده  موثر از زبانهای برنامه نویسی تحت ویب ازقبیل PHP با استفاده از فریم ورک CODEIGNITER , LARAVEL، جهت انکشاف و تقویت سیستم معلوماتی مدیریت منابع بشری.
 3. استفاده کامل از سیستم مدیریت بانک های اطلاعاتی (DBMS) ازقبیل MY SQL ,  POSTGRE SQL، جهت انکشاف و تقویت سیستم معلوماتی مدیریت منابع بشری.
 4. استفاده از به برنامه های HTML، CSS ، JAVA SCRIPT، JQURY ، AJAX، جهت انکشاف و تقویت سیستم معلوماتی مدیریت منابع بشری
 5. آماده نمودن Documentation دیتابیس، شامل ستندرد های دیتا، پروسیجرها و تعاریف برای اصطلاحات (Metadata).
 6. ارایه سیستم اطلاعات مدیریت منابع بشری فعلی برای استفاده کننده گان  و همچنان تهیه وترتیب دیتابیس ها به زبا ن های ملی ( پشتو ودری ).
 7. تدویر تریننگ سیستم اطلاعات مدیریت منابع بشری برای استفاده کننده گان غرض ارتقای ظرفیت آنها در هماهنگی با آمریت HRMIS.
 8. برقرار نمودن ارتباطات با کارکنان تخنیکی به منظور حصول اطمینان از هماهنگی دیتابیس، حفظ معلومات و حل مشکلات.
 9. مطمئین بودن از موثریت و مفید بودن سیستم اطلاعات مدیریت منابع بشری مشمول روش ها و عملکردهای حفاظتی.
 10. حصول اطمینان از حفظ اسناد و گزارشات سیستم اطلاعات مدیریت منابع بشری ادارات ذیدخل.
 11. حصول اطمینان ازفعال بودن سیستم اطلاعات مدیریت منابع بشری، حفظ و مراقبت دیتابیس ها و همچنان اخذ کاپی ( Back up) .
 12. تهیه و ارائه گزارش از اجراآت انجام شده بطور ماهوار، ربعوار، سالانه و عندالضرورت به مراجع مربوطه.
 13. اجرای وظیفه منحیث تحلیل گر سیستم اطلاعات مدیریت منابع بشری.
 14. اجرای سایر وظایف که از طرف مقامات ، مطابق قوانین،مقررات و اهداف اداره سپرده میشود

...................................................................................................................................................

تحصیلات,تجارب و مهارت های لازم:

مقتضیات حد اقل برای این بست در ماده(7) و (34) قانون کارکنان خدمات ملکی ذکر گردیده است

 1. درجه تحصیل
 • داشتن سند تحصیلی حد اقل لیسانس در رشته های کمپیوتر ساینس، تکنالوژی معلوماتی، انجنیری کمپیوتر و انفارمتیک و به درجه تحصیلی بالاتر در رشته فوق ارجحیت داده میشود.
 1. تجارب لازمه(نوع و مدت زمان تجربه)
 • داشتن تجربه کاری حد اقل دو سال مرتبط به وظیفه.
 1. مهارت های دیگر(داشتن مهارت کامل به زبانهای برنامه نویسی).
 • بلدیت کامل با پروگرام های (ورد، اکسل، اکسیس) و آشنائی با لسان انگلیسی             
 • برای کاندیدان طبقه اناث اولویت داده میشود.

 

رهنمود تسلیم دهی فورم درخواستی امتحان بست های خدمات ملکی وزارت معارف از طریق سیستم استخدام الکترونیک:

 

 1. کاندیدان محترم مکلف هســـتند تا از فورم درخواستی امتحان بست های خدمات ملکی وزارت معارف استفاده نمایند.
 2. کاندیدان محترم مکلف هســـتند فورم درخواستی را بعد از خانه پری دقیق همراه با اسناد مورد ضرورت تصدیق شده از مراجع ذیربط تحصیلی و تجربه کاری قبل از ختم تاریخ اعلان به ایمیل آدرس آمریت استخدام وزارت معارف ارسال نمایند و همچنان ایمیل آدرس بخش منابع بشری کمیسیون محترم مستقل اصلاحات اداری وخدمات ملکی را در کاپی (CC)  داشته باشند.

hr.moe@moe.gov.af and Cc csc.moe@iarcsc.gov.af

 1. علاقه مندان واجد شرایط میتوانند فورم درخواستی و لایحه وظایف را حضوراً از آمریت استخدام این وزارت واقع ناحیه دوم ، جاده وزارت امور خارجه، تعمیر گلبهار انوستمنت تاور- کابل – افغانستان در اوقات رسمی دریافت نمایند.
 2. كانديدان محترم مكلف هســـتند تا عنوان وظيفه كه به آن درخواست مينمايد را به شكل درست در ايمیل درخواستي خویش ذكر نمايند.
 3. در صورت عدم توجه به موارد فوق , درخواست كانديدان محترم پذیرفته نشده و هیچگونه حق شکایت را ندارند.

 

قابل یاد آوریست فورم های ناقص که در بر گیرنده موارد ذیل است قابل قبول نبوده و متقاضی حق شکایت را ندارد.

 • فورم بدون ضمیمه اسناد تحصیلی و تجربه کاری
 • در نظر نگرفتن معیار ها و شرایط لایحه و ظایف مبنی بر واجد شرایط بودن کاندیدان در بست مورد نظر شان
 • اسناد های تحصیلی و تجارب کاری بدون تاییدی مراجع مربوطه فاقد اعتبار میباشد
 • عدم خانه پری دقیق فورم در خواستی
 • ارسال تنها C.V بیدون در نظر نگرفتن فورم درخواستی فاقد اعتبار میباشد
 • ضمیمه های بدون تاییدی فاقد اعتبار میباشد

كانديدان محترم در صورت ضرورت به شماره هاي ذيل تماس گيرند.
0793199813
0787774709

 

نوت: استخدام در بست متذکره از طریق سیستم رتب و معاش صورت میگیرد و شامل برنامه سی بی آر نمی باشد.