کارشناس تکنالوژی معلوماتی HRMIS

عنوان وظیفه                    : کارشناس تکنالوژی معلوماتی HRMIS

وزارت/اداره                    : وزارت معارف

بخش                              : ریاست عمومی انکشاف منابع بشری

بست                              : (3 )

تعداد                              : (1 )

موقعیت                          : ریاست عمومی انکشاف منابع بشری، گلبهار سنتر

گزارش دهی به                 : آمریت HRMIS

گزارشگیری از                :  ندارد

کود نمبر                         :  27.00.02.5305

.........................................................................................................................................................

هدف (خلاصه) ظایف :

کنترول، نظارت و فراهم آوری تسهیلات جهت ارائه امور خدمات تکنالوژی معلوماتی به آمریت HRMIS و ادارات ذیدخل.

.........................................................................................................................................................

مسئولیت ها و صلاحیت های وظیفوی :

 1. طرح و ترتیب پلان کاری برای ایجاد شبکه ها در مطابقت با پلان واهداف آمریت HRMIS.
 2. کنترول از راجستریشن دومن های تقاضا شده به منظور استفاده از سافت ویر ها، وبسایت و خدمات تکنالوژیکی.
 3. نظارت از امور تخنیکی سرورها به منظور فعال بودن آنها جهت استفاده معقول در امور رسمی اداره.
 4. نظارت از پروسه نصب سرورها، سوچها، تلیفون داخلی یا (PBX) و دیجیتال و کمره های امنیتی به منظور استفاده رسمی کارکنان اداره از وسایل متذکره
 5. رفع مشکلات تخنیکی و فنی سیستم تکنالوژی معلوماتی آمریت HRMIS و جلوگیری از آسیب های داخلی و بیرونی شبکه ها جهت جلو گیری از سکتگی در انجام وظایف و فعالیت کارکنان اداره
 6. ارایه سیستم معلوماتی مدیریت منابع بشری همراه با کود مربوطه برای استفاده کننده گان و حصول اطمینان ازفعال بودن سیستم های دیتابیس و نگهداری ( Back up) .
 7. تحلیل سافت ویر ها، ایجاد دیتابیس ها بشکل فنی و با استفاده از میتود موجود به منظورعرضه بهتر خدمات تکنالوژی معلوماتی.
 8. کنترول و نظارت از انترنت شعبات اداره جهت جلوگیری از سوء استفاده ها و ارسال راپور از وضعیت شبکه (Network) به بخش ذیربط.
 9. کنترول از ایجاد و نصب سیستم های امنیتی از قبیل فایروال ها و انتی ویروس ها به کمپیوتر ها و سرور ها غرض جلوگیری از تأخیر در فعالیت سیستم معلوماتی مدیریت منابع بشری.
 10. انکشاف طرزالعمل ها ورهنمود ها و ارائه خدمات لازم IT Network یا تکنالوژی معلوماتی  .
 11. کنترول وبررسی ازدیزاین وایجاد شبکه داخلی ومستقل (Local Area Network) اداره .
 12. نظارت وحصول اطمینان ازنصب سیستم(client server)،تجدید نمودن جهت مصئون نگهداشتن operating system
 13. بررسی نیازمندی های شعبات پیرامون تجهیزهرچه بهترسیستم تکنالوژی معلوماتی .
 14. ترتیب گزارشات ماهوار، ربعوار، سالانه بمنظور مطلع ساختن از پیشرفت فعالیتها و دست آوردهای بخش های مربوطه.
 15. اجرای سایر وظایف که توسط مقامات ذیصلاح مطابق به قوانین، مقرره ها و اهداف ریاست مربوطه.

...................................................................................................................................................

تحصیلات,تجارب و مهارت های لازم:

مقتضیات حد اقل برای این بست در ماده(7) و(34)قانون کارکنان خدمات ملکی ذکر گردیده است

 1. درجه تحصیل
 • داشتن سند تحصیلی حد اقل لیسانس در رشته های کمپیوتر ساینس، تکنالوژی معلوماتی، انجنیری کمپیوتر و انفارمتیک و به درجه تحصیلی بالاتر در رشته فوق ارجحیت داده میشود.
 1. تجارب لازمه (نوع و مدت زمان تجربه)
 • داشتن تجربه کاری حد اقل دو سال مرتبط به وظیفه.
 1. مهارت های دیگر(داشتن مهارت کامل IT).
 • بلدیت کامل با پروگرام های (ورد, اکسل، اکسیس) و  اشنائی با لسان انگلیسی             
 • برای کاندیدان طبقه اناث اولویت داده میشود.

رهنمود تسلیم دهی فورم درخواستی امتحان بست های خدمات ملکی وزارت معارف از طریق سیستم استخدام الکترونیک:

 

 1. کاندیدان محترم مکلف هســـتند تا از فورم درخواستی امتحان بست های خدمات ملکی وزارت معارف استفاده نمایند.
 2. کاندیدان محترم مکلف هســـتند فورم درخواستی را بعد از خانه پری دقیق همراه با اسناد مورد ضرورت تصدیق شده از مراجع ذیربط تحصیلی و تجربه کاری قبل از ختم تاریخ اعلان به ایمیل آدرس آمریت استخدام وزارت معارف ارسال نمایند و همچنان ایمیل آدرس بخش منابع بشری کمیسیون محترم مستقل اصلاحات اداری وخدمات ملکی را در کاپی (CC)  داشته باشند.

hr.moe@moe.gov.af and Cc csc.moe@iarcsc.gov.af

 1. علاقه مندان واجد شرایط میتوانند فورم درخواستی و لایحه وظایف را حضوراً از آمریت استخدام این وزارت واقع ناحیه دوم ، جاده وزارت امور خارجه، تعمیر گلبهار انوستمنت تاور- کابل – افغانستان در اوقات رسمی دریافت نمایند.
 2. كانديدان محترم مكلف هســـتند تا عنوان وظيفه كه به آن درخواست مينمايد را به شكل درست در ايمیل درخواستي خویش ذكر نمايند.
 3. در صورت عدم توجه به موارد فوق , درخواست كانديدان محترم پذیرفته نشده و هیچگونه حق شکایت را ندارند.

 

قابل یاد آوریست فورم های ناقص که در بر گیرنده موارد ذیل است قابل قبول نبوده و متقاضی حق شکایت را ندارد.

 • فورم بدون ضمیمه اسناد تحصیلی و تجربه کاری
 • در نظر نگرفتن معیار ها و شرایط لایحه و ظایف مبنی بر واجد شرایط بودن کاندیدان در بست مورد نظر شان
 • اسناد های تحصیلی و تجارب کاری بدون تاییدی مراجع مربوطه فاقد اعتبار میباشد
 • عدم خانه پری دقیق فورم در خواستی
 • ارسال تنها C.V بیدون در نظر نگرفتن فورم درخواستی فاقد اعتبار میباشد
 • ضمیمه های بدون تاییدی فاقد اعتبار میباشد

كانديدان محترم در صورت ضرورت به شماره هاي ذيل تماس گيرند.
0793199813
0787774709

 

نوت: استخدام در بست متذکره از طریق سیستم رتب و معاش صورت میگیرد و شامل برنامه سی بی آر نمی باشد.