آمریت تدریسی - ریاست معارف کندهار و بغلان

عنوان وظیفه                    :آمریت تدریسی - ریاست معارف کندهار و بغلان

وزارت/اداره                    : وزارت معارف

بخش                              :معینیت تعلمیات عمومی

بست                              : (3 )

تعداد                              : (2 )

موقعیت                          : ولایت کندهار و بغلان

گزارش دهی به                 :ریاست معارف ولایت

گزارشگیری از                :کارمندان تحت اثر

.........................................................................................................................................................هدف (خلاصه) ظایف  :  پلانگداری ,نظارت و سازماندهی تمام پاليسي ها،  پروگرامها و فعاليت هاي تعليمي و تربيتي معارف را در سطح ولايت در عرصه هاي امور متعلمان، پلان، نظارت و ارزيابي، تربيتي بدني و حارندوي تطبيق مينمايد.

.........................................................................................................................................................مسولیت ها و صلاحیت های وظیفوی :

 1. مراقبت از تطبیق اهداف و پروگرام های آمریت مربوطه با در نظر داشت اهداف و پروگرام های ریاست معارف ولایت مربوطه.
 2. رهبري و نظارت همه جانبه  از اجراات منسوبيني كه (مادونان مستقيم) بصورت مستقيم به آمر تدريسي گزارش ميدهند.
 3. اداره ، پلان گذاري ، تطبيق ، نظارت ، ارزيابي و راپور دهي از همه امور تدريسي ، امور متعلمان ، تربيت بدني و حارندوي  مراکز ، مکاتب و  نهاد هاي تعليمي و تربيتي دولتي و غير دولتي معارف ولايت مربوطه .
 4. سهمگيري در طرح و تطبيق بودجه عادي و انکشافي رياست معارف .
 5. تثبيت و تنظيم اولويت ها و نيازمندي ها به منظور ، تهيه و تدارک اجناس ، سامان آلات ، مواد درسي و ممد درسي و ساير ضروريات.
 6. تهيه لست کتب مورد ضرورت با توضيح عناوين ، صنوف مربوطه ، زبان تدريس و همکاري در توزيع آن.
 7. تطبيق قانون معارف، مقررات، لوایح ، پاليسي ها و برنامه هاي انكشافي وزارت معارف در عرصه هاي تعليمي و تربيتي .
 8. مديريت برنامه هاي امور متعلمان، تربيت بدني و حارندوي .
 9. پلان گذاري و رهبري برنامه هاي آموزشي به منظور ارتقاي سطح علمي و مسلکي معلمان .
 10. تطبيق و نظارت از اجراي  برنامه هاي ریاست مربوطه و اشتراک و حمايت مردم در امور معارف .
 11. فراهم نمودن زمينه تفاهم و همآهنگي امور معارف با مؤسسات تحصيلي و ساير ادارات دولتي و غير دولتي ولايت مربوطه.
 12. معاون تدريسي در غياب ريئس معارف ولايت از تمام امور معارف سرپرستي ميکند.
 13. بازدید از مکاتب و اشتراک در تجلیل روزهای ملی و بین المللی و کنفرانس های علمی درمکاتب .
 14. اجرای سایر امورمرتبط وظیفه که توسط مقامات ذیصلاح مطابق به قوانین ، مقرره ها واهداف وزارت مربوط به وی سپرده میشود.

.........................................................................................................................................................

 

تحصیلات,تجارب و مهارت های لازم:

مقتضیات حد اقل برای این بست در ماده(7),(8) و(34)قانون کارکنان خدمات ملکی ذکر گردیده است

 1. درجه تحصیل
 • داشتن سند تحصیلی حد اقل لیسانس از موسسات تعلیمی داخلی ویا خارجی
 1. تجارب لازمه(نوع و مدت زمان تجربه)
 • داشتن تجربه کاری حد اقل دو سال مرتبط به وظیفه.
 1. مهارت های دیگر(کورس های کوتاه مدت,آموزش های داخل خدمت) وغیره
 • آشنائی با پروگرام های (ورد, اکسل)و لسان انگلیسی     
 •  توانائی در اداره ,کنترول,پلانگذاری و ارتباطات
 •  بست متذکره صرفاً برای طبقه اناث اختصاص داده شده است.

رهنمود تسلیم دهی فورم درخواستی امتحان بست های خدمات ملکی وزارت معارف از طریق سیستم استخدام الکترونیک:

 

 1. کاندیدان محترم مکلف هســـتند تا از فورم درخواستی امتحان بست های خدمات ملکی وزارت معارف استفاده نمایند.
 2. کاندیدان محترم مکلف هســـتند فورم درخواستی را بعد از خانه پری دقیق همراه با اسناد مورد ضرورت تصدیق شده از مراجع ذیربط تحصیلی و تجربه کاری قبل از ختم تاریخ اعلان به ایمیل آدرس آمریت استخدام وزارت معارف ارسال نمایند و همچنان ایمیل آدرس بخش منابع بشری کمیسیون محترم مستقل اصلاحات اداری وخدمات ملکی را در کاپی (CC)  داشته باشند.

hr.moe@moe.gov.af and Cc csc.moe@iarcsc.gov.af

 1. كانديدان محترم مكلف هســـتند تا عنوان وظيفه كه به آن درخواست مينمايد را به شكل درست در ايمیل درخواستي خویش ذكر نمايند.
 2. در صورت عدم توجه به موارد فوق , درخواست كانديدان محترم پذیرفته نشده و هیچگونه حق شکایت را ندارند.

 

قابل یاد آوریست فورم های ناقص که در بر گیرنده موارد ذیل است قابل قبول نبوده و متقاضی حق شکایت را ندارد.

 • فورم بدون ضمیمه اسناد تحصیلی و تجربه کاری
 • در نظر نگرفتن معیار ها و شرایط لایحه و ظایف مبنی بر واجد شرایط بودن کاندیدان در بست مورد نظر شان
 • اسناد های تحصیلی و تجارب کاری بدون تاییدی مراجع مربوطه فاقد اعتبار میباشد
 • عدم خانه پری دقیق فورم در خواستی
 • ارسال تنها C.V بیدون در نظر نگرفتن فورم درخواستی فاقد اعتبار میباشد
 • ضمیمه های بدون تاییدی فاقد اعتبار میباشد

كانديدان محترم در صورت ضرورت به شماره هاي ذيل تماس گيرند.
0793199813
0787774709

 

نوت: استخدام در بست متذکره از طریق سیستم رتب و معاش صورت میگیرد و شامل برنامه سی بی آر نمی باشد.