افتتاح تعمير يك باب مكتب در ولايت بادغیس

بادغیس: تعمیر جدید مکتب متوسطه سینی های لامان شهری قلعه نو ولایت بادغیس با قطع نوار افتتاح و به بهره برداری سپرده شد.

تعمیر متذکره بصورت پخته و اساسی به مصرف مجموعي بیشتر از 8 میلیون افغانی از بودجه انکشافی وزارت معارف در مدت يكسال اعمار گرديده، که دارای 6 صنف درسی، 4 اتاق اداری، یک اتاق کمپیوتر، یک اتاق لابراتوار، یک حلقه چاه آب، 5 غرفه مبرز با سایر ملحقات ضروری می باشد.
قا بل یاد اوریست که در مکتب متذکره به تعداد 280 تن شاگرد مصروف آموزش هستند که با اعمار تعمیر مذکور مشکل شاگر دان از ناحیه نبود صنوف درسی مرفوع گردید.
در مراسمی که به همین مناسبت در محوطه مکتب مذکور تدویر گردیده بود، بر علاوه مسوولين مقام ولایت و رياست معارف آنولایت، تعدادای از مسوولین ادارات دولتی، متنفذین قومی، استادان و شاگردان نیز حضور داشتند.