از هفتۀ تصویب قانون اساسی، بزرگداشت به عمل آمد

در ابتدای محفل بزرگداشت از 14 مین سالگرد تصویب قانون اساسی جمهوری اسلامی افغانستان، جلالتمآب دکتور محمد ابراهیم شینواری سرپرست وزارت معارف ضمن خوش آمدید مهمانان در پیوند به محتوای قانون اساسی گفتند: «خوشبختانه قانون اساسی افغانستان یک قانون جامع نه تنها در منطقه؛ بلکه در سطح جهان می باشد که در تطابق کامل به احکام دین مقدس اسلام تسجیل و تدوین شده است.»

محترم دکتور شینواری اضافه نمودند: «وزارت معارف کماکان سعی نموده و می نماید تا در روشنایی موادات این قانون به ویژه ماده 44 قانون مذکور، تمام خدمات تعلیمی و تربیتی را بدون هر گونه تفکیک و بصورت متوازن و معیاری برای اولاد وطن فراهم نموده و باور دارد که در آینده نیز با اضمحلال تمام مشکلات و چالش های عدیده مصدر خدمات شایانی تعلیمی و تربیتی موازی با تمام انکشافات علمی جهان معاصر و در حیطۀ ارشادات دین مبین اسلام، برای هموطنان عزیز خود خواهد شد.»

متعاقباً دکتور عبدالروف هروی عضؤ کمیسیون مستقل نظارت بر قانون اساسی نیز پیرامون موضوع صحبت های همه جانبه نموده، ویژه گی های این قانون را که برغنامندی آن صحه می گذارد بر شمردند.
دکتور اسدالله محقق جهانی معین نصاب تعلیمی و تربیه معلم وزارت معارف نیز صحبت های همه جانبه در رابطه به محتوای عالی قانون اساسی افغانستان ایراد نموده و اظهار داشتند که «وزارت معارف افتخار دارد که توانسته در محدوده امکانات موجوده مالی خدمات تعلیمی و تربیتی را بطور متعادل در سراسر افغانستان عرضه داشته و مصمم است که به یاری خداوند عزوجل و حمایت دولت جمهوری اسلامی افغانستان در جهت انکشاف کمی و کیفی نظام آموزشی کشور و نصاب تعلیمی واحد و پیشرفته که جوابگوی مقتضیات عصر جدید باشد سهولت های بیشتری را فراهم خواهد نمود.»

گفتنی است که قانون اساسی جمهوری اسلامی افغانستان در لویه جرگه تاریخی (22 قوس -14 جدی 1382 ) در 12 فصل و 162 ماده به اتفاق آراء به تصویب رسیده است.