شهرک معلمین ولسوالی کامه افتتاح شد

همزمان با توزیع نمرات زمین های رهایشی برای حدود 800 تن معلمان شهرک معلمین ولسوالی کامه ولایت ننگرهار افتتاح شد.

محترم حسیب الله شینواری رئیس معارف ولایت ننگرهار ضمن تبریکی نمرات زمین برای معلمان، آنرا یک قدم موثر در جهت بهبود وضعیت معیشتی معلمان خواند.
هم چنان محترم شینواری اظهار امیدواری نمودند که به اساس پلان های مطروحه کوشش دارد که در سایر مناطق این ولایت نیز برای معلمان نمرات رهایشی توزیع شود.
در محفل یاد شده علاوه از رهبری ریاست معارف آن ولایت، مستوفی عبدالله رقیبی، یک تعداد اعضای شورای ولایتی، مسوولان وشماری از استادان نیز اشتراک داشتند.


طبق خبر دیگر:
برای 150 تن از اطفال یتیم وبی بضاعت لیسه الایی شهر جلال آباد از سوی موسسه اطفال آلمان برای افغانها مواد خوراکی به ارزش 130 هزار افغانی توزیع شده است که شامل برنج ، روغن ، بوره و دال می با شد. متعا قبأ محترم حسیب الله شینواری رییس معارف ولایت ننگرهار از کمک های مؤسسه مذکور اظهار قدردانی نموده از سایر مؤسسات خیریه که همچو کمک های بشر دوستانه مبادرت ورزند.