پیام وزیر معارف افغانستان

پیام وزیر معارف افغانستان
به مناسبت (29)مین سالگردخروج قوای شوروی وقت از کشور
 
افتخار دارم که به مناسبت (29) مین سالگرد خروج قشون سرخ اتحاد جماهر شوروی اسبق از کشور عزیز ما، تبریکات و تمنیات صمیمانه و وطندوستانۀ خود وهیات رهبری وزارت معارف رابه پیشگاه ملت سلحشور و مجاهد افغانستان عرض میدارم.
بدون شک اوراق زرین تاریخ پرافتخار و مملو از حماسۀ ما گواه براین است که ملت غیور و آزادیخواه افغانستان در طول تاریخ، نمادی از شجاعت، مردانگی و دشمن ستیزی بوده و هر زمانی که کشور ما مورد تاخت و تاز اهریمنان و متجاوزان قرار گرفتۀ، بدون هرگونه تعلقات و با نعره های ملکوتی " الله اکبر" چون مشت پولادین به دهن دشمن کوبیده که یکی هم شکست قشون سرخ شوروی وقت است که درست 29 سال قبل درهمین روز ثبت تاریخ پرافتخار کشور ما گردید.
با افتخار می توان اذعان کرد که دراین جنگ نا برابر ملت ما نه تنها خسارات هنگفت جانی و مالی را متقبل شدند، بلکه اکثرآ زیر ساخت ها و تاسیسات اقتصادی و صنعتی ما ازبین رفته و یا قسمآ منهدم گردیدند. 
بهترین دانشمندان، شعرا، نویسنده گان ،فرهنگیان و جوانان خود را از دست دادیم که در نتیجه منجر به عقب مانی افغانستان از کاروان پیشرفت جهانی گردید.
رهبری وزارت معارف کشور باور دارد و مصمم است که ضمن تجلیل از این روز تاریخی، در راستای نوسازی و باز سازی سیستم تعلیم و تربیۀ کشور یکبار دیگر به مردم عزیز خویش تجدید میثاق می نماید و از بارگاه خداوند عزوجل در راه خدمتگذاری صادقانه برای ملت معارف دوست افغانستان توفیقات مزید می طلبد.
بجا می دانم که دراین روز پر افتخاز یکبار دیگر از ملت غیور کشور به ویژه علمای کرام، بزرگان قومی، روشنفکران و شخصیت های ذیدخل در قضیه بخواهم تابه منظور تقویه و غنا مندی نظام آموزش کشور، از جان و مال معلم و متعلم حفاظت نموده و در حراست از حریم معارف که مهد آموزش علم و توحید شناسی است، تلاش های جدی و پیهم نمایند.
در شمولیت اطفال به خصوص دختران خویش به مکتب در روشنایی احکام دین مقدس اسلام مبادرت ورزیده و در تطبیق پلان های سال تعلیمی جدید 1397 سهم ملی و دینی خود را ادا نمایند.
بدون تردید، حمایت مادی و معنوی از وزارت معارف علاوه از اینکه ما را به استناد حدیث مبارک نبی کریم (ص) مشمول صدقات جاریه می سازد، از سوی دیگر وابستگی افغانستان را قطع نموده به خود کفایی واقعی سیاسی و اقتصادی وخود ارادیت کامل می رساند.
 
به سوی یک افغانستان شگوفان، باثبات وخود کفا
 
بااحترام
دکتور محمد ابراهیم شینواری 
سرپرست وزارت معارف