اعلامیه مطبوعاتی

تفاهمنامهٔ انتقال مدیریت مکاتب افغان ترک به امضا رسید
به اساس تفاهمنامه که فی ما بین وزارت های معارف افغانستان و ترکیه به امضأ رسید، مدیریت مکاتب افغان- ترک از مؤسسه «چاغ ایجوکیشنل» منفصل و به بنیاد معارف ترکیه منتقل گردید.
هدف از انتقال رهبری مکاتب مذکور، ارتقای کمیت و کیفیت در آنها بوده که از سوی وزارت های معارف هر دو کشور تنظیم می گردد.
برمبنای این تفاهمنامه بنیاد معارف کشور ترکیه متعهد است که در روشنایی پلان ده ساله مکاتب یاد شده را از دیاد بخشیده، در کیفیت آن بهبود به میان آورده و از قبل بیشتر تجهیز نماید.
در مرحله اول پنج میلیون و بعداً 20 میلیون دالر برای بهبود این مکاتب در نظر گرفته شده است.
محترم دکتور محمد ابراهیم شینواری سرپرست وزارت معارف افغانستان گفت که طی این انتقال، در نصاب درسی مکاتب هیچ گونه تغییری نخواهد آمد و هم نسبت به قبل زمینه بیشتر آموزش برای شاگردان فراهم خواهد شد.
هم چنان محترم شینواری اضافه نمودند که امتحان جذب شاگردان در سراسر افغانستان دایر می گردد و در فیس آن هم 20 در صد کاهش می آید. در عین حال در این مکاتب سهم مهمی برای فرزندان شهدای ارگانهای امنیتی به صورت رایگان نیز در نظر گرفته خواهد شد.
طبق گفته های سرپرست وزارت معارف به اساس این تفاهمنامه تعداد این مکاتب به ۲۸ باب افزایش یافته و ده باب مکتب جدید تخنیکی و مسلکی نیز ایجاد می گردد. در ده سال آینده تعداد شاگردان این مکاتب نیز به 18000 تن خواهد رسد. 
طی تفاهمنامه جدید، ظرفیت لیلیه های شاگردان ذکور و اناث هم 60 در صد افزایش یافته و زمینه تعلیم برای شاگردان و لسوالی ها نیز فراهم خواهد گردید.
در عین حال برای 10 فیصد فارغان مکاتب یاد شده بورسیه های تحصیلی به سطح لیسانس ماستری و دکتورا در کشور ترکیه مهیا می گردد.
سرپرست وزارت معارف گفت که برای تطبیق این تفاهمنامه یک تیم مدیریتی توظیف گردیده که تمام امور را به گونه جدی تعقیب خواهد کرد.
در عین زمان آقای عصمت یولماز وزیر معارف ترکیه هم تعهد سپردند که به همکاری های خویش با وزارت معارف افغانستان ادامه داده و به تعهدات این تفاهمنامه حرمت گذاشته و آنرا عملی می نمایند.
وزارت معارف افغانستان هم چنان فعالیت های مکاتب افغان- ترک در افغانستان را ستوده و تأکید نمود که هزار ها فارغ مکاتب یاد شده منحیث سرمایه معنوی افغانستان در رشد جامعه کمک نموده است.