افتتاح تعمير يك باب مكتب در ولايت تخار

تخار: تعمیر جدید لیسه نسوان بی بی فاطمه شهر تالقان ولايت تخار با قطع نوار افتتاح وبه بهره برداری سپرده شد. 
تعمیر متذکره بصورت پخته و اساسی در سه طبقه به مصرف مجموعي ۲۳ میلیون افغانی از بودجه دولت اعمار گرديده، که دارای ۱۶ صنف درسی، ۲ اتاق اداری، یک اتاق کمپیوتر، یک اتاق لابراتوار، یک حلقه چاه آب آشا میدنی، ۱۰ غرفه مبرز با سایر ملحقات ضروری می باشد،که با اعمار تعمیر مذکور مشکل شاگردان از ناحیه نبود صنوف درسی مرفوع گردید.
در مراسمی که به همین مناسبت در محوطه مکتب مذکور تدویر گردیده بود بر علاوه محترم داکتر فضل الله مجددی والی ولایت و مسوولين رياست معارف آنولایت، تعدادای از منسوبین ادارات دولتی، متنفذین قومی، استادان و شاگردان حضور داشتند.