افتتاح تعمير لیسه غازی امان الله در ولایت بلخ

بلخ: تعمیر جدید لیسه غازی امان الله شهری مزار شریف ولایت بلخ توسط محترم احمد صبغت الله مستقیم رییس معارف آنولایت درحالی که تعدادی از مسوولین ادارات دولتی، استادان وشاگردان حضور داشتند با قطع نوار افتتاح وبه بهره برداری سپرده شد.  

تعمیر متذکره بصورت پخته و اساسی در دو طبقه به كمك مالی موسسه وسف جرمن کشور المان به مصرف مجموعی 500 هزار دالر امریکایی در مدت یکسال اعمار گردیده ، که دارای 24 اتاق درسی ، 4 اتاق اداری ، دو اتاق لابراتوار، 10 غرفه تشناب، میز وچوکی برای شاگردان ، چاه اب آشامیدنی وسایر ملحقات ضروری میباشد.
قابل یاد آوری است که در لیسه متذکره به تعداد ۲۵۲۵ تن شاگرد ذکور مصروف آموزش هستند، که با اعمار تعمیر متذکره مشکل شاگردان از ناحیه نبود تعمیر مرفوع خواهد گردید.