حمله نا فرجام مهاجمان به ریاست معارف ولایت ننګرهار

حوالی ساعت ۹:۳۰ امروز دوشنبه ۲۱ جوزا چهار تن افراد انتحاری به ریاست معارف ولایت ننگرهار یورش بردند.
در نخست یکتن آنها خود را در برابر درب دخولی این ریاست انفجار داده و بقیه سه تن دیګر که قصد داخل شدن به تاسیسات این نهاد تعلیمی را داشتند به اثر گلوله باری نیروهای امنیتی از پا در آمدند.
وزارت معارف افغانستان این حمله معارف ستیزانه و سایر اعمال خرابکارانه را علیه مراکز تعلیمی و تربیتی کشور که از جمله امکان مقدسه محسوب می شود و مهد تربیت اولاد وطن به زیور اصول دین مقدس اسلام، خدا (ج) شناسی و توحید پرستی است، شدیداً محکوم می نماید.
وزارت معارف کماکان از علمای کرام و شخصیت های بار سوخ می خواهد تا در حراست از جان معلم، متعلم و حریم معارف به تمام تلاش های خویش ادامه داده و این وزارت را در راستای تطبیق برنامه های مبنی بر عرضۀ خدمات متوازن تعلیمی و تربیتی برای فرزندان افغان کمک و یاری رسانند.
شایان ذکر است که خوشبختانه این حمله تلفات جانی نداشته، اما صرف ۷ تن از منسوبان ریاست معارف جراحت های سطحی برداشته بودند که بعد از پانسمان مرخص گردیدند و هم به اثر انفجار شیشه های تعمیر ریاست و تاسیسات همجوار آن شکسته است و هم دو عراده واسطه نقلیه شخصی در محل نیز خسارمند ګردیده اند.