اهدای زمین به معارف در ولایت لوگر

اهالی شریف ولسوالی بره کی برک و خروار ولایت لوگر در حمایت از معارف موازی یک جریب و 15 بسوه زمین را به دو باب مرکز تعلیمی اهدا نموده اند.
اهالی ولسوالیهای یاد شده به اثر کوشش های ریاست معارف آن ولایت ۱۲ بسوه زمین را برای اعمار مدرسه دینی غوث الثقلین ولسوالی بره کی برک و یک جریب و ۳ بسوه را به لیسه علی جانخیل ولسوالی خروار وقف نموده اند.
با پیروی از اعلام سال تعلیمی ۱۳۹۷ ازسوی جلالتمآب رییس جمهور افغانستان بنام سال حمایت از معارف، اهالی ولایت لوگر تا اکنون جمعآ ۳۲ جریب زمین را به ریاست معارف این ولایت اهدا نموده اند که این پروسه همچنان ادامه دارد.
ریاست معارف ولایت لوگر درهمکاری بامردم شریف و معارف دوست این ولایت تلاش دارند تا برای ساختمان سایر مکاتب در ولایت لوگر نیز زمین تدارک نمایند.
وزارت معارف کشورضمن سپاس گذاری ازاقدام نیک این هموطنان ما، از سایر همو وطنان می خواهد تا با مساعدت شان معارف خود را یاری رسانند