اطلاعیه وزارت معارف

وزارت معارف افغانستان به اطلاع عموم مسوولان مکاتب، معلمان و شاگردان عزیز می رساند که:
امتحانات چهارونیم ماهه عموم مکاتب دولتی و خصوصی مناطق و ولایات سردسیر کشور روز شنبه 16 سرطان سال روان خورشیدی آغاز و مطابق لایحه الی دوم اسد ادامه داشته که بعداز ختم امتحانات مدت ده یوم تعطیلات تا بستانی مکاتب قابل تطبیق می باشد.
 هم چنان بعد از ختم رخصتی دروس بدون تأخیر بتاریخ 13 اسد دو باره آغاز گردیده و هم به ریاست عمومی نظارت تعلیمی هدایت داده شده تا از جریان امتحانات در مرکز و ولایات نظارت دقیق نمایند.