تفاهمنامه همکاری در بخش سوادآموزی با بنیاد لیان امیری به امضا رسید

تفاهمنامه همکاری به هدف ایجاد کورس های سواد آموزی و فراهم آوری سهولت ها برای فراګیران سواد فی مابین جلالتمآب دکتر محمد میرویس بلخی سرپرست وزارت معارف و محترم آقای انجنیر سید اسماعیل امیری، رئیس بنیاد لیان امیری به امضأ رسید.
طی این تفاهمنامه بنیاد لیان امیری قرار است در تشریک مساعی با وزارت معارف به منظور کاهش و امحای بی سوادی در کشور مبادرت ورزیده و نقش مشارکتی مردم را در جهت بسیج ملی به منظور سهم گیری در تطبیق موثر برنامه های سوادآموزی تأمین نماید.
بر وفق تفاهمنامۀ یادشده بنیاد امیری کتب درسی سوادآموزی، قرطاسیه مورد نظر و سایر تجهیزات مورد ضرورت صنوف سواد آموزی را در همکاری با مسوولان سوادآموزی ولایت هرات را برای کورسهای سوادآموزی ولایت هرات فراهم و توزیع نماید.
هکذا این بنیاد تلاش می ورزد تا تجار ملی را در رابطه به کمک های تشویقی برای معلمان و شاگردان سوادآموزی تشویق و ترغیب نماید.برگزاری ورکشاپ های آموزشی و تهیه چپترهای علمی غرض ارتقای ظرفیت علمی معلمان و کارمندان اداری و نظارتی در زمینه سوادآموزی نیز از بخش دیگر این تفاهمنامه می باشد که بنیاد یاد شده به آن متعهد شده است. 
در نخست جلالتمآب دکتر محمد میرویس بلخی سرپرست وزارت معارف تشریف آوری آقای انجینر سید اسماعیل امیری رئیس بنیاد لیان امیری، محترم دکتر سردار محمد رحیمی معین سوادآموزی وزارت معارف محترمه هما نورستانی رئیسه تربیه معلم سواد آموزی و سایرین را خیر مقدم و خوش آمدید گفته از همکاری های بنیاد لیان امیری و اهتمام شخص محترم انجنیر امیری و همچنان تلاش های محترم دکتر سردار محمد رحیمی معین سوادآموزی و همکار انشان در راستای کاهش و امحای بی سوادی در کشور اظهار قدردانی نموده و با اشاره به سال حمایت از معارف فرمودند: «معینیت سوادآموزی و در رأس وزارت معارف افغانستان در نظر دارد تا طی سال روان که سال حمایت از معارف نامکذاری شده است از آن عده هموطنان ما که از نعمت سواد به دور مانده اند در چوکات برنامه های کلان انکشافی این وزارت تحت پوشش آموزش سواد قرار داده و هم با توجه به 3،7 میلیون طفل خارج از مکتب هم تدابیری اتخاذ می گردد زیرا اگر این اطفال بازمانده از مکتب زیر چتر نظام آموزشی قرارنگیرند بدون شک بعد از گذشت چند سال به تعداد بی سوادان افزوده خواهد شد.»
محترم بلخی در مورد عوامل که باعث شده شماری از اطفال واجد شرایط سن مکتب از آموزش به دور بمانند اذعان داشتند: «عودت مهاجران، بیجاشدن هموطنان ما به اثر ناامنی ها، خشکسالی و یا هم وقوع سیلاب ها همه با عث می شود تا اطفال نه توانند به دروس شان ادامه بدهند و در نتیجه از آموزش فاصله می گیرند.»
باالمقابل محترم دکتر سردار محمد رحیمی معین سوادآموزی «از جلالتمآب دکتر محمد میرویس بلخی که علی رغم تمام مصروفیت های وظیفوی در مجلس تشریف آوردند، قدردانی نموده و مراتب تشکری از آقای سید اسماعیل نیز نموده و یادآور شدند که ضمن کمک های که در گذشته برای تقویه بخش سوادآموزی صورت گرفته، هفته ای قبل کشور سویدن تفاهنمامه مساعدت 20 میلیون دالر را به وزارت معارف امضأ نمودند و هم قرار است که عنقریب کشور های کوریا و جاپان هم همچو تفاهمنامه کمک را با بخش سوادآموزی این وزارت به امضأ برسانند.» 
با النوبه محترم انجنیر سید اسماعیل امیری رئیس بنیاد امیری نیز صحبت نموده گفتند: «این بنیاد تمام فعالیت های خود را روی معارف متمرکز کرده و با شعار « دانش اساس تکامل بشر» و به هدف « تلاش جهت ارتقای سطح دانش می کنیم» آماده همکاری با معارف افغانستان شده است و افتخار می کنیم که عضویت در کمیته ملی سوادآموزی را نیز داریم.»
هم چنان آقای امیری به تداوم همکاری های شان تأکید نمودند.