زندگینامۀ جلالتمآب دکتر اسدالله حنیف بلخی وزیر معارف

جلالتمآب دکتر اسدالله حنیف بلخی، فرزند مولوی محمد حنیف بلخی در سال 1336 هـ .ش. مصادف به 1957 میلادی در شهر مزار شریف ولایت بلخ، دیده به جهان گشود. تعلیمات ابتدایی را در بلخ و تعلیمات ثانوی را در کابل تکمیل و در سال 1355 هـ .ش. از مدرسۀ عالی امام ابو حنیفه فراغت حاصل نمود. موصوف پس از آن شامل پوهنځی شرعیات پوهنتون کابل شده در سال 1359 هـ .ش. موفق به دریافت شهادتنامۀ لیسانس گردید.

دکتر حنیف بلخی، در سال 1360 هـ .ش. به جمهوری اسلامی پاکستان هجرت نموده در آنجا به خدمت فرزندان مهاجرین در عرصه های تعلیم و تربیت پرداخت، ایشان در سال 1366 هـ .ش. برای ادامۀ تحصیل به عربستان سعودی رفته شامل پوهنتون ام القرای مکۀ مکرمه گردید و پس از گذراندن انستیتوت زبان و ادبیات عربی، تحصیلات خویش را در پوهنځی شرعیات این پوهنتون ادامه داد، تا اینکه در سال 1369 هـ .ش. دورۀ لیسانس و در سال 1374 هـ .ش. دورۀ ماستری و در سال 1382 هـ .ش. دورۀ دکتورا را در رشتۀ شریعت و قانون سپری نموده همۀ مدارج تحصیلی عالی را موفقانه طی کرد.

دکتر اسدالله حنیف بلخی نظر به علاقه  ای که به تربیت اولاد وطن و وظیفۀ مقدس معلمی داشت، در پهلوی تحصیل در دورۀ دکتورا، در لیسۀ ابوبکر صدیق مربوط به مهاجرین افغانی در مکۀ مکرمه، به عنوان آموزگار سالها خدمت نموده، به تعلیم و تربیت اولاد مهاجرین همت گماشت.

آقای دکتر بلخی پس از فراغت از تحصیل، شامل وزارت خارجه گردیده از سال 1382- 1385 هـ .ش. به عنوان مستشار سیاسی سفارت افغانستان در کویت و از سال 1385- 1389 هـ .ش. به حیث معاون ریاست حقوق و معاهدات وزارت خارجه و آگاه سیاسی در دفتر مقام ریاست جمهوری، ایفای وظیفه نمود.

ایشان در خلال وظائف یاد شده مدت یک سال به عنوان مشاور در بخش نصاب تعلیمی در وزارت معارف نیز خدمت کرد.

دکتر حنیف بلخی از سال 1389الی آخر 1393 هـ .ش. به حیث سفیر کبیر و نمایندۀ فوق العادۀ جمهوری اسلامی افغانستان در کشور کویت کار کرد و همزمان با آن وظیفۀ مشاوریت در «مرکز اعتدال افغانستان» را نیز بر عهده داشت.

آقای دکتر بلخی علاوه بر انتشار مقاله های فراوان سیاسی و تحقیقی در مطبوعات درون مرزی و بیرون مرزی کشور، یک تعداد از کتابهای دینی و علمی تألیف و ترجمه کرده و به جامعۀ فرهنگی کشور تقدیم نموده که مهم ترین آنها از این قرار است:

الف/ تألیف:

۱- فقه عثمان بن عفان في أحکام الأسرة (به زبان عربی، تیزیس ماستری).

۲-تحقیق و دراسة شرح الجامع الصغیر لقاضی خان الأوزجندی (به زبان عربی، تیزس دکتورا).

۳- سیرت النبی صلی الله علیه وسلم، کتاب درسی برای صنف هشتم مدارس دینی.

4- فشرده یی از زندگی بنیانگذار مذهب حنفی.

ب/ ترجمه:

۱- رهنمودی برای حاجیان و عمره گزاران، ترجمۀ کتاب «المنهاج للمعتمر والحاج» تألیف سعود بن ابراهیم الشریم.

۲- روابط انسانی در پرتو وسطیت (رابطۀ مسلمانان با غیر مسلمانان)، تألیف استاد دکتر جمال بدوی.

۳- سید شهداء حمزه بن عبدالمطلب رضی الله عنه، تهیه و ترتیب مرکز پژوهش های نهاد خیریۀ الآل و الأصحاب.

۴- خدیجه رضی الله عنها، تهیه و ترتیب مرکز پژوهش های نهاد خیریة الآل و الأصحاب.

۵- دیدگاه اعتدالی به تهنئت و تبریک عیدهای غیر مسلمانان، تألیف دکتر مصطفی الشیخ یاحی.

۶- شخصیت ها و درک مسئولیت ها، تألیف احمد محمد جمال.

۷- اعتکاف و اهمیت آن در زندگی مسلمانان، تألیف دکتر احمد عبدالرزاق الکبیسی.

۸- محمد فاتح، تألیف مصطفی الطحان.

۹- مغل، نمایشنامه یی در هفت پرده، تألیف عمادالدین خلیل.