زندگینامۀ جلالتمآب داکتر محمد ابراهیم شینواری وزیر معارف

 داکتر محمد ابراهیم شینواری در سال 1969 میلادی در قریه شینکوړک ولسوالی شیگل ولایت کنر، چشم به   دنیا گشوده، تحصیلات ابتدائی را نخست در زادگاهش و بعداً در شهر جلال آباد به پایان رسانیده و اما دوره   های متوسط و ثانوی را در لیسه عالی ولسوالی سروبی ولایت کابل به اتمام رسانیده است که بعداز فراغت   شامل پوهنتون طبی کابل گردیده و در سال 1997 به درجه عالی در رشته طب معالجوی از پوهنتون مذکور   فارغ گردیدند.
 محترم شینواری در سال 1997 در چوکات کمیته سویدن در کلینیک صحی ولسوالی شیگل اولین دوره کاری   خویش را آغاز نمودند که بعد از یکسال ونیم یعنی در سال 1998 به حیث آمر مراقبت های اولیه صحی   ریاست صحت عامه ولایت ننگرهار مقرر و مصدر خدمت شدند.
 در سال 2002 شامل دفتر اداری یونسیف در همین ولایت شده که بعداً به دفتر ساحوی ولایت قندهار تبدیل و   وظایف محوله را طی یک و نیم سال در آنجا موفقانه انجام دادند.
 و هم از سال 2005 – 2009 به حیث مسوول پروگرام صندوق نفوس ملل متحد برای افغانستان ایفای   وظیفه  نموده اند.
 داکتر شینواری از آغاز سال 2014 الی اخیر سال 2015 ریاست دفتر مؤسسه بین المللی «مایکرونیوترینت   انیشیاتیف» را عهده دارشدند که در راستای بهبود تغذیه مادران و اطفال همراه با وزارت محترم صحت همکاری داشتند.
محترم داکتر محمد ابراهیم شینواری در جریان تمام ماموریت های رسمی خویش در کنار مردم خود بوده و بصورت داوطلبانه در عرضۀ خدمات اجتماعی و عامه بحیث رئیس اجرائیه انجمن جرگۀ کلتوری افغان صادقانه وظیفه خود را انجام داده است و در تحت پوشش این نهاد مدنی از طریق فعالیت های نظارتی و مشوره دهی در جهت مؤثریت پروسه های انکشافی حکومت سهم فعال داشته است که با توجه به صداقت و استعداد موصوف و همکاری های دلسوزانه و دید تخنیکی که دارند، از سوی رهبری جمهوری اسلامی افغانستان در سال 2015 به حیث معین تعلیمات عمومی وزارت معارف  افغانستان مقرر گردیدند که اکنون در کنار آن به حیث سرپرست این وزارت هم ایفای وظیفه می نمایند.
از آنجاییکه محترم داکتر شینواری ضمن علاقمندی در بخش نویسنده گی، قلم رسا نیز دارند بناءً کماکان کوشیده اند تا در جنب مصروفیت های رسمی خویش در زمینه فعالیت های علمی و فرهنگی هم مصدر خدمات شایانی شوند و از طریق نشر و چاپ کتابها و مقالات پیام تدبر و فکر خود را برای هموطنان منتقل سازند که تا حال هشت جلد کتاب را تحت عناوین ذیل ترجمه و یا به رشتۀ تحریر در آورده اند: سبا به ناوخته وی، د داخله ناروغیو اساسات، د لومړنیو روغتیایی څارنو پیژندنه، د ژوند روغتیایی لاری، د ژوند لار (ترجمه) ، د دوستی لار (ترجمه)، روش های زنده ګی، هدف زدکړه او بری.
هم چنان چند اثر محترم دکتور محمد ابراهیم شینواری آماده چاپ می باشد.​