اعمار تعمیر 10+2 صنفی ، دیوار احاطه معه دروازه، 5 غرفه مبرز، چاه آب آشامیدنی ، کثافت دانی برای لیسه گلوشیرداغ ولسوالی مالستان ولایت غزنی

تاریخ نشر: Sep 24, 2017

تاريخ خاتمه: Sep 30, 2017

سند داوطلبی: Download Documentمحتوايات:

 

فورمۀ معیاری برای دعوتنامۀ داوطلبی

دعوت به داوطلبی

جمهوری اسلامی افغانستان

وزارت معارف

MOE/W-135/96

اعمار تعمیر 10+2 صنفی ، دیوار احاطه معه دروازه، 5 غرفه مبرز، چاه آب آشامیدنی ، کثافت دانی برای لیسه گلوشیرداغ ولسوالی مالستان ولایت غزنی

 1.  این دعوتنامه برای داوطلبی به تعقیب پلان عمومی تدارکاتی سالانه توسط ریاست تهیه و تدارکات برای سال 1396 ترتیب شده است.

2.  ریاست تهیه  و تدارکات ازتمام داوطلبان دارای اهلیت و واجد شرایط دعوت بعمل می آورد تا آفرهای سربستۀ خویش را اعمار تعمیر 10+2 صنفی ، دیوار احاطه معه دروازه، 5 غرفه مبرز، چاه آب آشامیدنی ، کثافت دانی برای لیسه گلوشیرداغ ولسوالی مالستان ولایت غزنی

ارائه نمایند.

میعاد تحویل و تکمیل امورساختمانی9ماه تقویمی  میباشد.                                              

3.  پروسۀ داوطلبی از طریق داوطلبی باز ملی طبق قانون تدارکات عامه و متحد المالها و برای تمام داوطلبان ازمنابع و کشورهای واجد شرایط طوریکه درشرطنامه تعریف شده است، راه اندازی خواهد شد.

4.  داوطلبان علاقمند واجد شرایط میتوانند معلومات بیشتر را از پرویر عمرزی  شماره تیلیفون 0093 786 404 035، ایمیل parviz.omarzai@gmail.com   و برای دریافت شرطنامه به آمریت امور ساختمانی ریاست تهیه وتدارکات، وزارت معارف مراجعه نمایند.

5.  شرایط اهلیت شامل (به قسمت های ذکر شده در شرایط برای داوطلبان، مراجعه گردد). یک حد ترجیح برای قرارداد ها و شرکت های مشترک قابل اجراء نخواهد بود.

6.  یک مجموعۀ مکمل شرطنامه به دری توسط داوطلبان با ارائه یک درخواست تحریری به آدرس ریاست تهیه وتدارکات وزارت معارف و به محض پرداخت  فیس (قیمت) غیر قابل بازپرداخت آن به مبلغ یک هزار (1000) افغانی خریداری شده میتواند.

7.  آفرها باید به آدرس ذیل به ساعت2:00بعد از ظهر به وقت کابل  8 میزان 1396تحویل داده شود. داوطلبی الکترونیکی مجاز نیست. آفرهای ناوقت رسیده رد خواهند شد. آفرها طور طبیعی درحضورداشت داوطلبان یا نماینده های آنها که خواهان حضور فزیکی  ریاست تهیه وتدارکات منزل سوم, وزارت معارف, محمدجان خان وات, ده افغانان, کابل , افغانستان,   00:2 بعد از ظهر به وقت کابل 8 میزان 1396 گشوده خواهند شد.

8.  تمام آفرها باید همراه با یک تضمین آفر (پول نقد یا تضمین بانکی) مبلغ (450,000)افغانی باشد.

9. آدرس به منظورتسلیمی آفر عبارت است از ریاست تهیه وتدارکات منزل سوم, وزارت معارف, محمدجان خان وات, ده افغانان, کابل, افغانستان.

10.  هرنوع معلومات شامل در این دعوت به داوطلبی درصورت تفاوت با احکام دستورالعمل برای داوطلبان قسمت1 شرطنامه جایگزین شده میتواند.