اعمار تعمیر 6+2 صنفی ، دیوار احاطه ، 5 غرفه مبرز، سیستم سولر، چاه اب اشامیدنی و کثافت دانی برای مکتب ابتدائیه حضرت علی مربوط ولسوالی دره صوف بالا ولایت سمنگان

تاریخ نشر: Sep 24, 2017

تاريخ خاتمه: Oct 02, 2017

سند داوطلبی: Download Documentمحتوايات:

 

فورمۀ معیاری برای دعوتنامۀ داوطلبی

دعوت به داوطلبی

جمهوری اسلامی افغانستان

وزارت معارف

MOE/W-328/96

اعمار تعمیر 6+2 صنفی ، دیوار احاطه ، 5  غرفه مبرز، سیستم سولر، چاه اب اشامیدنی و کثافت دانی برای مکتب ابتدائیه حضرت علی مربوط ولسوالی دره صوف بالا ولایت سمنگان

 1.  این دعوتنامه برای داوطلبی به تعقیب پلان عمومی تدارکاتی سالانه توسط ریاست تهیه و تدارکات برای سال 1396 ترتیب شده است.

2.  ریاست تهیه  و تدارکات ازتمام داوطلبان دارای اهلیت و واجد شرایط دعوت بعمل می آورد تا آفرهای سربستۀ خویش را اعمار تعمیر 6+2 صنفی ، دیوار احاطه ، 5  غرفه مبرز، سیستم سولر، چاه اب اشامیدنی و کثافت دانی برای مکتب ابتدائیه حضرت علی مربوط ولسوالی دره صوف بالا ولایت سمنگان

ارائه نمایند.

میعاد تحویل و تکمیل امورساختمانی8ماه کاری تقویمی میباشد.                                        

3.  پروسۀ داوطلبی از طریق داوطلبی باز ملی طبق قانون تدارکات عامه و متحد المالها و برای تمام داوطلبان ازمنابع و کشورهای واجد شرایط طوریکه درشرطنامه تعریف شده است، راه اندازی خواهد شد.

4.  داوطلبان علاقمند واجد شرایط میتوانند معلومات بیشتر را از پرویز عمرزی  شماره تیلیفون 0093 786 404 035 ، ایمیل parviz.omarzai@gmail.com  و برای دریافت شرطنامه به آمریت امور ساختمانی ریاست تهیه وتدارکات، وزارت معارف مراجعه نمایند.

5.  شرایط اهلیت شامل (به قسمت های ذکر شده در شرایط برای داوطلبان، مراجعه گردد). یک حد ترجیح برای قرارداد ها و شرکت های مشترک قابل اجراء نخواهد بود.

6.  یک مجموعۀ مکمل شرطنامه به دری توسط داوطلبان با ارائه یک درخواست تحریری به آدرس ریاست تهیه وتدارکات وزارت معارف و به محض پرداخت  فیس (قیمت) غیر قابل بازپرداخت آن به مبلغ یک هزار (1000) افغانی خریداری شده میتواند.

7.  آفرها باید به آدرس ذیل به ساعت  11:00قبل از ظهر به وقت کابل  10 میزان 1396 تحویل داده شود. داوطلبی الکترونیکی مجاز نیست. آفرهای ناوقت رسیده رد خواهند شد. آفرها طور طبیعی درحضورداشت داوطلبان یا نماینده های آنها که خواهان حضور فزیکی  ریاست تهیه وتدارکات منزل سوم, وزارت معارف, محمدجان خان وات, ده افغانان, کابل , افغانستان,   00:11 قبل از ظهر به وقت کابل  گشوده خواهند شد.

·        تمام آفرها باید همراه با یک تضمین آفر (پول نقد یا تضمین بانکی) مبلغ (350,000)افغانی باشد.

9. آدرس به منظورتسلیمی آفر عبارت است از ریاست تهیه وتدارکات منزل سوم, وزارت معارف, محمدجان خان وات, ده افغانان, کابل, افغانستان.

10.  هرنوع معلومات شامل در این دعوت به داوطلبی درصورت تفاوت با احکام دستورالعمل برای داوطلبان قسمت1 شرطنامه جایگزین شده میتواند.