د پوهنې وزارت سره د اړیکې تفصیلات

 ۱ - ډاکټر عطاء الله واحدیار

 د پالیسی او پروګرام ستر سلاکار
 تیلیفون0752022751
 ایمیلwahidyar@gmail.com
 ---

 ۲محبوب الله صدیقی


 په پارلمانی چارو کې د وزیر ستر سلاکار
 تیلیفون0787886423
 ایمیلm.siddiqi@moe.gov.af