گرافیک دیزاینر

farooq
شنبه ۱۳۹۸/۳/۱۸ - ۱۷:۱

Publish Date

Closing Date

Location

MOE

رهنمود تسلیم دهی اسناد درخواستی :

تمام متقاضیان میتوانند،CVهای خویش را به طور آنلاین این  ایمیل آدرس(hr.moe@moe.gov.af ( ارسال نمایند.

اسناد ارسالی باید به شکل PDF بوده و شامل موارد ذیل میباشد :

1: CV

2:اسناد تحصیلی تایید شده وزارت تحصیلات عالی.

3: اسناد تجربه کاری مرتبط به وظیفه.

4: کاپی تذکره تابعیت.

نوت: از تمامی کاندیدان محترم تقاضا به عمل می آید که عنوان پوست های مورد نظرخویش را  مشخص نمایند.

لایحه وظایف پست ­های خدمات ملکی

معلومات کلی پست

 

شماره اعلان پست:

 

عنوان وظیفه:

 گرافیک دیزاینر

بست:

بالمقطع

وزارت یا اداره:

معارف

بخش

معینیت انکشاف نصاب تعلیمی

موقعیت پست:

کابل( ریاست عمومی انکشاف نصاب تعلیمی و تالیف کتب درسی)

تعداد پست:

11

گزارشده به:

آمرمربوطه

گزارش­گیر از:

ندارد (مطابق ساختار تشکیلاتی)

کد:

 

تاریخ بازنگری:

 26/ 01/1398

     

....................................................................................................................................................................................................................................................................

هدف وظیفه: مسئول اجرای امور تایپ و دیزاین کتب تألیف شده و تهیه مواد درسی در بخش های مختلف ریاست عمومی انکشاف نصاب طبق معیار های علمی.

....................................................................................................................................................................................................................................................................

صلاحیت و مسئولیت های وظیفوی:

 1. ترتیب پلان کاری ماهوار، ربعوار و سالانه در مطابقت با پلان عمومی، بمنظور رسیدن به اهداف تعیین شده اداره.
 2. پیشبرد وظایف محوله طبق لایحه وظایف و آگاهی از نتایج متوقعۀ انجام وظایف.
 3. اخذ هدایات جهت اجراآت کاری.
 4. تایب و دیزاین مواد تهیه شده توسط اعضای علمی در برنامه های إن دیزاین، کورل دراو و فوتوشاپ .
 5.  جمع آوری مواد ممد درسی از قبیل نقشه ها، تصاویر و رسم ها از انترنت وساختن مواد مشابه آن؛ تا موضوع کاپی رایت رعایت گردد.
 6. ترتیب جداول، چارت ها وغیره اسناد در کمپیوتر.
 7. پیشبرد تمام امور کمپیوتری در دیپارتمنت .
 8. حفظ و نگهداری اسناد محرم و تنظیم آن در دوسیه ها .
 9. عیار و نصب نمودن پروگرامهای ستندرد در کمپیوتر مربوطه .
 10. ارائه گزارش ماهوار، ربعوار، سالانه و عندالضرورت از فعالیت ها و دست آورد های مربوطه، بمنظور مطلع ساختن رهبری اداره.
 1. اجرای سایر وظایف که از طرف مقامات ذیصلاح مطابق قوانین، مقررات و اهداف اداره مربوطه سپرده میشود.

شرایط استخدام (سطح تحصیل و تجربه کاری)

   1. درجه تحصیل  : داشتن سند تحصیلی حد اقل  )لیسانس).
   2. حاکمیت و بلدیت کامل به برنامۀ آفیس، إن دیزاین، کورل دراو و فوتوشاپ.
   3. داشتن تجربه کاری حد اقل یک الی سه سا ل در بخش تایپ و دیزاین کتب و مجلات.
   4. داشتن توانایی کار تحت هر شرایط.
   5. سپری نمودن دوره آزمایشی حد اقل یک روز و حد اکثر یک هفته.
   6. داشتن صحت کامل.