آمریت نظارت و گزارش دهی

faiz_admin
دوشنبه ۱۳۹۷/۱۰/۱۰ - ۱۰:۴۵

Publish Date

Closing Date

تاریخ ختم اعلان: 22/10/1397

وزارت /اداره      : وزارت معارف

بخش                : ریاست ارزیابی ونظارت تعلیمی- ریاست عمومی پلان

بست                 : ۳

تعداد بست         : ۱

موقعیت             :  کابل )وزارت معارف(

گزارش دهی به   : ریس سیستم معلوماتی برای اداره تعلیم و تربیه

گزارش گیری از : کارشناسان و مامور اداری تحت اثر

کود نمبر           : 308-01-00-27

............................................................................................................................................................هدف(خلاصه)وظایفپلانگذاریکنترول و سازماندهی به منظور جمع آوری ,تحلیل و بررسی گزارشات ترتیب شده هشت برنامه معارف.

............................................................................................................................................................

مسؤلیت ها و صلاحیت های وظیفوی:

1-      تهیه و ترتیب پلان کاری بخش مربوطه بطور ماهوار،ربعوار و سالانه.

2-      مراقبت از تطبیق پلان به منظور تحقق اهداف و برنامه های کاری اداره مربوطه.

3-      اتخاذ تصامیم جهت تحقق اهداف و برنامه های کاری اداره مربوطه.

4-      مدیریت ,نظارت و ارزیابی اجراأت کارمندان تحت اثر, ارتقای ظرفیت و فراهم آوری تسهیلات برای شعبات تحت اثر.

5-      ارائه پشنیهاد های مفید و مسلکی جهت حل مشکلات وظیفوی و غنامندی اهداف و پروگرام های اداره مربوطه .

6-      مطالعه , تحلیل و بررسی گزارش های ترتیب شده  هشت برنامه معارف

7-      سازماندهی وگزارشاتی که توسط اعضای مدیریت از برنامه ها جمع آوری می شود

8-      تامین ارتباط وهماهنگی با ریاست های مرکز, ریاست های معارف ولایات ,نهاد ها و مؤسسات داخلی و خارجی همکار وزارت معارف به منظور پیشبرد بهتر امور.

9-      اجرای سایر امور مرتبط به وظیفه جهت کسب اهداف اداره که از طرف آمر مستقیم به وی تفویض می گردد.

10-  تهیه و ارائیه گزارش از اجراأت انجام شده بطور ماهوار،ربعوار و سالانه به مراجع مربوط.

............................................................................................................................................................

تحصیلات,تجارب و مهارت های لازم:

مقتضیات حد اقل برای این بست در ماده ها(7) (8)(34) قانون کارکنان خدمات ملکی ذکر گردیده است

1-      درجه تحصیل

o        داشتن سند تحصیلی حد اقل لیسانس ازرشته های علوم اجتماعی ، ادبیات ، اقتصاد ، حقوق علوم سیاسی ، اداره عامه ، اداره تجارت ، اداره مدیریت ، روانشناسی علوم تربیتی ازمؤسسات تعلیمی رسمی داخل ویا خارج کشور

2-      تجارب لازمه(نوع و مدت زمان تجربه)

o        داشتن حد اقل دو سال تجربه کاری مرتبط به وظیفه

3-      مهارت های دیگر(کورس های کوتاه مدت,آموزش های داخل خدمت وغیره)

o        آشنائی با پروگرام های (ورد, اکسل)و لسان انگلیسی

o        قابلیت تطبیق خط ومش اداره

رهنمود تسلیم دهی فورم درخواستی

کاندیدان واجد شرایط میتوانند که سافت فورم درخواستی را به ایمیل ادرس hr.moe@moe.gov.af ارسال و یا هم هارد آنرا به ریاست عمومی انکشاف منابع بشری واقع گلبهار سنتر منزل هفتم به آمریت استخدام تسلیم دهد.