گزارشگر و پرودیوسر

farooq
سه‌شنبه ۱۳۹۸/۴/۴ - ۱۳:۳۲

Publish Date

Closing Date

شماره اعلان پست:

 

 

عنوان وظیفه

گزارشگر و پرودیوسر

 

بست:

باالمقطع

 

وزارت یا اداره:

معارف

 

بخش:

معینیت انکشاف نصاب و تربیه معلم- ریاست رادیو تلویزیون تعلیمی و تربیتی

 

موقعیت پست:

کابل

 

تعداد پست:

۵

 

گزارشده به:

مدیریت عمومی تلویزیون

 

گزارش­گیر از:

ندارد

 

کد:

 

 

تاریخ بازنگری:

۲۴/۰۳/۱۳۹۸

 

....................................................................................................................................................................................................................................................................

هدف وظیفه: تهیه اخبار و گزارش به برنامه های تلویزیون و رادیو و سهم گرفتن در فعالیت های اداره مربوطه.

.....................................................................................................................................................................................................................................................................

صلاحیت و مسئولیت های وظیفوی:

 1. ترتیب پلان کاری ماهوار، ربعوار و سالانه در مطابقت با پلان عمومی، بمنظور رسیدن به اهداف تعین شده اداره
 2. دریافت معلومات از مدیر مربوطه جهت تهیه گزارش از مربوطات وزارت معارف، سایر وزارت ها و دفاتر
 3. تنظیم نمودن زمان فلم برداری و ترانسپورت
 4. یاداشت نمودن سخنرانی و جریان محفل به هر مناسبت که دایر شده باشد
 5. تهیه متن خبر و سپردن آن جهت ارزیابی به مدیر مربوطه
 6. ثبت صدا در ستدیو رادیو و ادیت آن
 7. ادیت صدا و تصاویر آورده شده از محفل و گرفتن کمک از آرشیف برای تکمیل کردن خبر و گزارش برنامه ها رادیو تلویزیونی
 8. سپردن گزارش به تهیه کننده برنامه و تسلیم دهی خبر به مدیریت نشر
 9. ایجاد خلاقیت های مسلکی در تهیه گزارش
 10. تهیه خبر و گزارش از ولایات
 11. ارائه مشور ها جهت حل مشکلات وظیفوی اداره مربوطه
 12. همکاری درقسمت تطبیق پلان برنامه ها با همکاران مدیریت مربوطه و اداره
 13. ارائه گزارش ماهوار، ربعوار، سالانه و عندالضرورت از فعالیت ها و دست آوردهای مربوطه
 14. اجرای سایر وظایف که از طرف مقامات ذیصلاح مطابق قوانین، مقررات و اهداف اداره سپرده می­شود

……………………………………………………………………………………………………………………………………………

شرایط استخدام (سطح تحصیل و تجربه کاری):

 1. داشتن سند تحصیلی حد اقل لیسانس
 2. داشتن تجربه کاری مرتبط حد اقل دو سال
 3. مهارت ها در بخش ساختن برنامه های تعلیمی و تربیتی و آشنائی با پروگرام های پریمیر و کلوادیت
 4. تسلط به زبان های رسمی ( پشتو و دری)  و آشنایی (تحریر و تکلم) با زبان انگلیسی
 5. آشنائی با پروگرام های کمپیوتر (ورد، اکسل)

Documents

فورم درخواستی