نشست ماهانه هماهنگی فعالیت‌های مسوولان واحدهای جندر وزارت‌ها و ادارات مستقل دولتی دایر گردید

media-moe
Wed, Feb 12 2020 3:14 PM
نشست ماهانه هماهنگی فعالیت‌های مسوولان واحدهای جندر وزارت‌ها و ادارات مستقل دولتی دایر گردید

وزارت معارف_کابل: نشست مشترک ماهوار هماهنگی فعالیت‌های مسوولان واحد جندر وزارت‌ها و ادارات مستقل دولتی به هدف فراهم‌آوری سهولت‌های بیشتر در جهت تحقق برنامه‌های مطروحه در راستای فعالیت‌های زنان در نهاد‌های دولتی دایر گردید.
این نشست بصورت دوامدار ماه یکبار به اشتراک مسوولان و نماینده گان واحدهای جندر ادارات یادشده در یکی از وزارت خانه‌ها دایر و ضمن تبادل تجارب در راستای کاری، پلانها و چگونگی تطبیق آن بحث صورت می گیرد که مشکلات کاری و چالش‌های موجود در فرا راه را برشمرده و در زمینه حل آن تصامیم مقتضی اتخاذ می نمایند.
در ابتدای این نشست دکتر محمد میرویس بلخی وزیر معارف ضمن خوش آمدید حاضرین و مهمانان با اشاره به نقش زنان در پیشرفت و آبادانی کشور گفت: از طریق برنامه‌های دراز مدت، میان مدت و کوتاه مدت با جدیت سعی داشته تا در عرصه جندر و ظایف خویش را با قاطعیت انجام دهیم که شامل جذب بیشتر دختران به مکتب و افزایش حضور زنان در برنامه‌های وزارت معارف را احتواء می نماید.
دکتر بلخی تأکید نمود که باید به هدف نمایان نمودن حضور فزیکی در سهمگیری برنامه‌های کلان عملیاتی در سطح کشور، لازم است تا مهارت‌های خویش را افزایش و ارتقاء بخشیم.
متعاقباً الحاج سپوژمی وردگ معین پالیسی و مسلکی و صلاح الدین فیضی کارشناس امور پالیسی وزارت امور زنان، هر یک پیرامون موضوعات نشست یاد شده صحبت‌های همه جانبه نموده، و در پیوند به پیشرفت امور پلانی معلومات ارایه داشتند.
در ارتباط به دستاوردهای واحد جندر در راستای گسترش تساوی حقوق زنان از جانب بانو فرشته سادات مسوول واحد جندر وزارت معلومات همه جانبه ارایه گردید.
به تعقیب آن از جانب بانو مسعوده نعیمی نماینده لوی ځارنوالی هم در ارتباط به نتیجه تحقیق آزار و اذیت زنان و اطفال معلومات داده شد.
در خاتمه روی چگونگی تجلیل از روز جهانی زن که مصادف به ۱۸ حوت سال روان خورشیدی می باشد بحث صورت گرفته و تصیم گرفته شد که جلسه بعدی طبق تقویم تعیین شده در یکی از تالار‌های کمیسیون اصلاحات اداری و خدمات ملکی دایر گردد.
در پایان یک سلسله پیشنهادات شامل عرصه‌کاری و حل مشکلات بانوان در ادارات دولتی مطرح گردیده و به سوالات اشتراک کننده گان جواب ارایه شد.