زندگی نامه وزیر

دکتور محمد میرویس بلخی فرزند فضل احمد متولد 23 جدی 1361 خورشیدی، ولسوالی خلم ولایت بلخ است. او پس از فراغت از دوره بکلوریا، برای ادامه تحصیلات عالی به هند رفت و در پوهنتون دهلی Delhi University  (2004-2007) از دوره لسانس در علوم سیاسی(Pol.Sce)  فارغ گشت. دکتور بلخی در کانکور (امتحان رقابتی سرتاسری) هند شرکت و پس از کامیابی وارد دوره ماستری (فوق لسانس)MA  در مطالعات روابط بین الملل به پوهنتون جواهر لعل نهرو  Jawaharlal Nehru University در دهلی مشغول تحصیل شد. او در این دوره با استفاده از فرصت جدید که برای محصلان افغان در آن کشور فراهم گشت،  از بورسیه شورای روابط فرهنگی هند (ICCR)  مستفید شد.

محمد میرویس بلخی در سال 2009 میلادی، پس از ختم دوره ماستری در مرکز روابط بین¬الملل و مطالعات غرب¬آسیا (خاور میانه) Center for West Asian Studies پوهنتون جواهر لعل نهرو مشغول دوره  (پیش دکتورا) ام. فیل   (M.Phil) شد،  با تحقیق و دفاع پایان¬نامه  "سیاست خارجی عربستان سعودی در قبال افغانستان؛ 1991-2014" این مرحله را موفقانه تمام کرد. دکتور بلخی در همین مرکز در پوهنتون جواهرلعل نهرو، به دوره دکتورا راه یافت و پایان نامه (تز دوکتورا) خود زیر عنوان "مطالعه مقایسه¬ای ملیت-سازی در افغانستان و عراق؛ پس از حضور امریکا" دفاع کرد.

میرویس بلخی در سال 2012 میلادی به افغانستان برگشت و به عنوان استاد در پوهنتون امریکایی افغانستان  AUAF و موسسه تحصیلات عالی خصوصی افغانستان UofA  مشغول تدریس شد. همزمان با شغل تدریس به¬عنوان محقق و سردبیر فصل¬نامه مطالعات استراتژیک وزارت امور خارجه شروع به¬کار کرد. دکتور بلخی در سال 2013 میلادی، به¬حیث کارمند رسمی وزارت خارجه تعیین شد و مسئولیت دسک خاورمیانه را داشت. در سال 2014 به¬صفت معاون ریاست اول سیاسی وزارت خارجه در بخش هند و جنوب آسیا ایفای وظیفه کرد. دکتور بلخی در دسامبر 2016 میلادی به¬عنوان معاون سفارت جمهوری اسلامی افغانستان در هند مقرر شد و تا مارچ 2018 در این سمت کار کرد.

دکتور محمد میرویس بلخی در کنار ماموریت رسمی دولتی، تحقیقات علمی در روابط بین¬الملل، مطالعات خاورمیانه، علوم سیاسی و سیاست خارجی به زبان¬های دری و انگلیسی دارد که در افغانستان و بیرون از کشور به نشر رسیده است. آثاری چون "سیاست خارجی عربستان سعودی در قبال افغانستان"، "نگاهی به سیاست همگرایی منطقه¬یی افغانستان"، "افغانستان پس از 2014" از کتاب¬های چاپ شده دکتور بلخی است.