نظرخواهی عامه در مورد رشته ­بندی در مکاتب تعلیمات عمومی

Ac-Co

در حال حاضر، تمام شاگردان مکاتب تعلیمات عمومی بر اساس یک نصاب تعلیمی واحد از صنف (اول تا دوازدهم) آموزش می ­بینند. یکی از پیشنهادات این است که تعلیمات عمومی در دوره ثانوی (صنف ­های 10-12) به دو رشتۀ ساینس و اجتماعیات تجزیه شود تا شاگردان به صورت تخصصی ­تر آموزش ببینند.

بنابراین وزارت معارف، از تمام صاحبنظران، استادان، معلمان، محققان، نویسنده­ گان و سایر فعالین عرصۀ تعلیم و تربیه خواهشمند است که آثار علمی و تحقیقی، نظرات و پیشنهادات خویش را با توجه به سؤالات زیر:

  1. آیا رشته بندی از نظر علمی و نتایج تجربیات سایر کشورها درست است؟

  2. آیا رشته بندی در شرایط فعلی افغانستان قابل تطبیق می باشد؟

  3.  آیا مناسب است که تعلیمات عمومی در دورۀ ثانوی به رشته­ های ساینس و اجتماعیات تجزیه شود؟

از طریق ايميل  ace@moe.gov.af و یا به طور حضوری به رياست دارالانشای شورای علمی معارف، واقع گلبهار سنتر، منزل هشتم شریک نموده ممنون سازيد.

                                                                                               

با احترام

ریاست دارالانشای شورای علمی