اطلاعیه وزارت معارف درمورد ارج گذاری طرح¬ها، آثار علمی و تجارب ابتکاری و سازنده

Ac-Co

به اطلاع تمام شاگردان، معلمان، کارمندان، مدیران و سایر فعالین عرصۀ تعلیم و تربیه رسانیده می­شود که وزرات معارف در نظر دارد، ایده­ها، طرح­ها، آثار علمی و تجارب ابتکاری و سازنده در عرصۀ تعلیم و تربیه را مورد تقدیر و حمایت قرار داده و از آنها برای انکشاف و اصلاح پالیسی­های معارف استفاده ­نماید.

 لذا از تمامی اشخاص و نهاد­های علاقمند، تقاضا به عمل می­آید تا طرح­ها و تجارب ابتکاری و سازندۀ خود را به ریاست دارالانشای شورای علمی معارف، به طور حضوری یا از طریق ایمیل آدرس   ace@moe.gov.afشریک سازند.  

 

آدرس: سرک وزارت خارجه، تعمیر گلبهار سنتر، منزل هشتم، ریاست دارالانشای شورای علمی معارف.

نمبر تماس: 0729324133   

نوت : لطف نموده در اوقات رسمی تماس بگیرید.