مقررۀ تعلیمات غیر حضوری

Ac-Co

مقررۀ تعلیمات غیر حضوری به منظور تعميم وگسترش تعليم و تربيه در سراسرکشور، فراهم نمودن زمينۀ سهم گيری و مشارکت متشبثين خصوصی در عرصۀ تعليم و تربيه و فراهم نمودن زمينۀ تعليم غيرر حضوری در دوره های مختلف تعلیمات، در ریاست دارالانشای شورای علمی معارف تسوید، در وزارت محترم عدلیه تدقیق و از طرف کابینۀ ج.ا.ا تصویب شده است و مطابق حکم شماره (1911) مورخ 14/8/1397 رئیس جهوری اسلامی افغانستان، از طرف وزارت محترم عدلیه در جریدۀ رسمی شماره (1324) مورخ 14/قوس/1397 نشر شده و نافذ می باشد.

 ادارات و مؤسسات تعلیمی خصوصی و دولتی و سایر اشخاص ذیعلاقه می­­توانند مقررۀ مذکور از اینجا بدست بیاورند:

لینک:                            http://moj.gov.af/Content/files/OfficialGazette/01301/OG_01324.pdf

Documents

مقررۀ تعلیمات غیرحضوری.pdf