اطلاعیۀ وزارت معارف در مورد تدوین فلسفۀ تعلیم و تربیه

Ac-Co

وزارت معارف در نظر دارد که سند رسمی «فلسفۀ تعلیم و تربیه» را تهیه و تدوین نماید. لذا از تمام صاحبنظران، استادان، معلمان، محققان، نویسنده­گان و سایر فعالین عرصۀ تعلیم و تربیه خواهشمند است که آثار علمی و تحقیقی، نظرات و پیشنهادات خویش را با توجه به سوالات زیر:

  1. از نظر شما، فلسفۀ تعلیم و تربیه چه معنی و مفهوم دارد؟
  2. تدوین فلسفۀ تعلیم و تربیه برای معارف چه اهمیت و کاربردی دارد؟
  3. سند فلسفۀ تعلیم و تربیه به چه سؤالاتی باید پاسخ دهد؟
  4. برای تهیۀ سند فلسفۀ تعلیم و تربیه چه کارهایی باید انجام شود؟

از طریق ايميل  ace@moe.gov.af و یا به طور حضوری به رياست دارالانشای شورای علمی معارف، واقع گلبهار سنتر، منزل هشتم شریک نموده ممنون سازيد.

با احترام

ریاست دارالانشای شورای علمی