گالری رسانه

همراه با دکتر "بلخی" در ولایات/ گزارش ویدئویی از سفر سرپرست وزارت معارف به "پکتیا"

۱۳۹۷ پیام دکتر محمد میرویس بلخی سرپرست وزارت معارف در خصوص انتخابات پارلمانی کشور

پیام دوکتور محمد میرویس بلخی سرپرست وزارت معارف به مناسبت عید سعید اضحی

د آيسسکو په ۱۳ کنفرانس کې د پوهنې د سرپرست وزير محترم ډاکټر محمد ميرويس بلخي بیانیه

Afghan education song

Video Report

Interview With 1TV