گزارش ها

شماره عنوان نوعیت گزارش فایل
۱ گزارش ارزیابی شاخص های تعلیم و تربیه سال ۱۴۰۱ عمومی وزارت دانلود
۲ گزارش فعالیت ها و دست آورد های سال مالی ۱۴۰۱ برنامه حسابدهی دولت به ملت  عمومی وزارت دانلود
۳ گزارش سالانه از پیشرفت تطبیق پلان عملیاتی وزارت معارف ۱۴۰۱  عمومی وزارت  دانلود
۴ گزارش شش ماهه از پیشرفت تطبیق پلان عملیاتی وزارت معارف سال ۱۴۰۱ عمومی وزارت دانلود
۵ گزارش مصارف بودجه عادی و انکشافی وزارت معارف در شش ماه اول سال مالی ۱۴۰۰ مالی    دانلود
۶ گزارش مصرف بودجه عادی و انکشافی وزارت معارف تا ختم ماه حمل ۱۴۰۰ مالی   مالی    دانلود
۷ گزارش فعالیت ها و دست آورد های سال مالی ۱۳۹۹ برنامه پاسخدهی دولت به ملت  عمومی وزارت    دانلود
۸ گزارش تشریحی پیشرفت پلان عملیاتی و دست آوردهای وزارت معارف سال ۱۳۹۹ عمومی وزارت   دانلود
۹ گزارش تشریحی پیشرفت پلان عملیاتی سال ۱۳۹۹ وزارت معارف (شش ماه اول) عمومی وزارت   دانلود
۱۰ گزارش مصارف بودجه عادی و انکشافی الی اخیر برج قوس سال مالی۱۳۹۹ مالی    دانلود
۱۱ گزارش مصارف بودجه عادی و انکشافی از بابت ۹ سال مالی۱۳۹۹  مالی   دانلود
۱۲ گزارش اجراأت سالانه  مالی ۱۳۹۹ ریاست تفتیش  تفتیش  دانلود
۱۳  گزارش اجراأت شش ماهه سال مالی ۱۳۹۹ ریاست تفتیش  تفتیش   دانلود
۱۴ گزارش پروژه‌ها شش ماه سال مالی ۱۳۹۹ - ریاست مالی  مالی   دانلود
۱۵ گزارش دستاورد‌های شش ماه نخست سال مالی ۱۳۹۹ ریاست عمومی انکشاف منابع بشری منابع بشری   دانلود
۱۶ گزارش مصرف بودجه عادی و انکشافی از بابت ۷ ماه سال مالی ۱۳۹۹ مالی   دانلود
۱۷ گزارش سالانۀ تطبیق پلان عملیاتی سال ۱۳۹۸ عمومی وزارت   دانلود
۱۸ گزارش فعالیت‌ها و دست‌ آوردهای سال مالی ۱۳۹۸ دست آوردها   دانلود
۱۹ گزارش سالانۀ تطبیق پلان عملیاتی سال ۱۳۹۷ عمومی وزارت   دانلود

 

گزارش‌ ریاست ها

شماره عنوان فایل
۱ گزارش اجراآت کاری ریاست تفتیش داخلی بابت سال مالی 1400 دانلود
۲ گزارش کاری سال ۱۳۹۹ ریاست تکنالوژی معلوماتی دانلود
۳ گزارش کاری سال ۱۳۹۹ ریاست روابط بین المللی و فرهنگی دانلود
۴ گزارش کاری سال ۱۳۹۹ ریاست خدمات  دانلود
۵ گزارش کاری سال 1397 ریاست عمومی  پلان وارزیابی  دانلود
۶ گزارش کاری سال 1396 ریاست عمومی  پلان وارزیابی  دانلود
۷ گزارش کاری سال 1395 ریاست عمومی  پلان وارزیابی  دانلود
۸ گزارش کاری سال 1394 ریاست عمومی  پلان وارزیابی  دانلود

 

گزارش شش ماهه ریاست های معارف ولایات

شماره عنوان  شش ماه اول سال ۱۴۰۲ سال ۱۴۰۳
۱ بدخشان  دانلود  
۲ بادغیس    
۳ بغلان  دانلود  
۴ بلخ   دانلود  
۵ بامیان    
۶ دایکندی    
۷ فراه  دانلود  
۸ فاریاب    
۹ غور    
۱۰ هلمند    
۱۱ هرات  دانلود  
۱۲ جوزجان    
۱۳ ولایت کابل  دانلود  
۱۴ کندهار    
۱۵ خوست    
۱۶ کنر    
۱۷ کندز  دانلود  
۱۸ لغمان  دانلود  
۱۹ لوګر  دانلود  
۲۰ ننګرهار    
۲۱ نورستان    
۲۲ پکتیا  دانلود  
۲۳ پکتیکا    
۲۴ سمنګان  دانلود  
۲۵ سرپل  دانلود  
۲۶ تخار  دانلود  
۲۷ ارزګان    
۲۸ وردګ    
۲۹ زابل    
۳۰ پروان  دانلود  
۳۱ پنجشیر  دانلود  
۳۲ نیمروز  دانلود  
۳۳ کاپیسا  دانلود  
۳۴ غزنی  دانلود  
۳۵ شهر کابل  دانلود  

گزارش های مبتنی بر نتایج هفده ولایت شامل برنامه اقرا

شماره ولایت  گزارش پیشرفت ها و دستآورد های معارف ولایات و ولسوالی ها سال ۱۳۹۸ 
۱ کابل

ولایت کابل  -  استالف  -  بګرامی  -  پغمان  -  چهارآسیاب  -  خاکجبار  -  ده سبز  -  سروبی  -  شکردره  -  فرزه  -  قره باغ   -  کلکان - گلدره  -  موسهی  -  میربچه کوت

۲ غزنی  ولایت غزنی  -  معارف شهر غزنی  -  آب بند  -  اجرستان  -  اندر  -  جاغوری  -  جغتو  -  خواجه عمری  -  خوگیانی  -  ده یک  -  رشیدان  - زنخان  -  قره باغ  -  گیرو  -  گیلان  -  مالستان  -  مقر   -  ناور  -  ناوه  -  واغظ
۳ وردگ

  ولایت وردگ   - مرکز میدان  -  سیدآباد   -  چک   - جغتو   -  جلریز  - دایمیرداد   -  نرخ  -  مرکز بهسود   -  حصه اول بهسود 

۴ لوگر ولایت لوگر  - پل علم  - ازره   - برکی برک  - چرخ  - خروار  - خوشی  -  محمد آغه  
۵ کندز  ولایت کندز  -  امام صاحب    -  چهار دره   -  خان آباد   -  دشت ارچی   -  شهری  -  علی آباد   -  قلعه ذال   
۶ بادغیس  ولایت بادغیس   -  آبکمری   -  جوند  -  قادس   -   قلعه نو  -  مرغاب   -  مقر 
۷ پکتیکا ولایت پکتیکا  -  ارگون  -  اومنه  -  برمل  -  تروی  -  جانی خیل  -  خیرکوت  -  دیله  -  زیروک  -  سرروضه   -  سروبی  -  شرنه  -  گومل  -  گیان  -  متاخان  -  نکه   -  وازیخوا  -  ورممی  -  یحی خیل  -  یوسف خیل
۸ خوست ولایت خوست   -  اسمعیل خیل  -  باک  -  تریزی  -  تنی  -  جاجی میدان  -  دوه منده   -  سپیره   -  صبری  -  قلندر  -  گربز  -  متون   -  موسی خیل  -  نادرشا کوت 
۹ زابل ولایت زابل  -  شهر قلات  -  دایچوپان  -  شنیکی  -  اتغر  -  ارغنداب  -  سیوری  -  شاه جوی   -  شمل زای  -  شهر صفا  -  کاکران  -  میزان   -  نوبهار  
۱۰ کندهار ولایت کندهار  -  شهر قندهار  -  ارغستان ارغنداب  -  بولدک  -  پنجوایی  -  تخته پل خاکریز  -  دامان   -  دند ریگستان   -  زیری  -  شاولیکوت   -  شورابک  -  غوری  -  معرووف  -  میانشین  -  میوند   -  نیش 
۱۱ ننگرهار ولایت ننگرهار  -  جلال آباد  -  اچین  -  بټی کوټ  -  بهسود   -  پیچیراګام  -  چپرهار   -  حصارک   -  خوګیاڼیو  -  خیوي  -  دره نور  -  ده بالا  -  دور بابا  -  روداتو  -  سرخرود  -  شیرزاد  -  غنی خیلو  -  ګوشتې  -  ګامیکوټ  -  لعلپوری  -  مهمندری  -  نازیان  
۱۲ هرات

ولایت هرات  -   معارف شهر   -  ادرسکن  -  انجیل اوبه  -  پشتون زرغون چشت شریف  -  زنده جان   -  شیندند   -  غوریان فرسی  -  کرخ  -  کشک رباط سنګی  -  کشک کهنه   -  کهسان   -  ګذره  -  ګلران   

۱۳ ارزګان ولایت ارزګان  -  مرکز ترینکوت   -  چنارتو  - چوره خاص ارزګان  -  دهراوود  -  شهید حساس ګیزاب   
۱۴ بلخ ولایت بلخ  -  شهر مزار شریف البرز بلغ  -  چارکنت  -  چاهی  -  چمتال  -  چهاربولک حیرتان  -  خلم  -  دهدادی   -  دولت آباد  -  زاری  -  شورتپه  -  شولګره کشنده  -  کلدار  -  مارمل نهر شاهی  
۱۵ هلمند ولایت هلمند لشکرګاه   -  باغران  -  بغنی  -  خانشین  -  دیشو  -  سنګین  -  ګرشک نهرسراج   -  کجکی   -  ګرمسیر  -  مارجه  -  موسی قلعه  -  نادعلی  -  ناوه نوزاد   -  واشیر 
۱۶ فاریاب ولایت فاریاب  -  مرکز شهر فاریاب  -  المار  -  اندخوی  -  بلچراغ  -  پشتونکوت  -  تګاب شرین   -  خانچهارباغ  -  خواجه سبزپوش  -  دولت آباد  -  غورماچ قرغان  -  قرمقول  -  قیصار  -  کوهستان  -  ګرزیوان نهایی
۱۷ نورستان ولایت نورستان  -  پارون ښار  -  برګمټال  -  دواب  -  کامدیش  -  مندول  -  نورګرام  -  واما وایګل