همه داوطلبی ها

سه‌شنبه ۱۴۰۳/۳/۲۲ - ۸:۳۹ Kabul Afghanistan
Background image

داوطلبان واجد شرایط دعوت مینماید تا در داوطلبی پروژه  تهیه وخریداری وسایل سولری ونصب آن در تعمیر ریاست امتحانات معیاری معینیت تضمین کیفیت بابت سال مالی ۱۴۰۳ اشتراک نموده

داوطلبان واجد شرایط دعوت مینماید تا در داوطلبی پروژه  تهیه وخریداری وسایل سولری ونصب آن در تعمیر ریاست امتحانات معیاری معینیت تضمین کیفیت بابت سال مالی ۱۴۰۳ اشتراک نموده

چهارشنبه ۱۴۰۳/۳/۹ - ۹:۱۵ Kabul Afghanistan
Background image

دعوت برای داوطلبی باز ملی : حفر چاه سپتیک MOE/W-05/1403/NCB  

دعوت برای داوطلبی باز ملی : حفر چاه سپتیک MOE/W-05/1403/NCB  

چهارشنبه ۱۴۰۳/۳/۹ - ۹:۱۲ Kabul Afghanistan
Background image

دعوت برای داوطلبی باز ملی : اعمار تشناب های عصری پنج غرفه یی وحفر چاه سپتیک MOE/W-06/1403/NCB  

دعوت برای داوطلبی باز ملی : اعمار تشناب های عصری پنج غرفه یی وحفر چاه سپتیک MOE/W-06/1403/NCB  

چهارشنبه ۱۴۰۳/۳/۹ - ۸:۵۵ Kabul Afghanistan
Background image

د ملي پرانیستې داوطلبۍ اعلان: MOE/G-04/1403-NCB 

د ملي پرانیستې داوطلبۍ اعلان: MOE/G-04/1403-NCB 

چهارشنبه ۱۴۰۳/۳/۹ - ۸:۳۹ Kabul Afghanistan
Background image

داوطلبان واجد شرایط دعوت مینماید تا درپروسه داوطلبی تهیه و خریداری 37 قلم لباس ورزشی مورد ضرورت ریاست تعلیمات اساسی و ثانوی بابت سال مالی 1403 اشتراک نموده

داوطلبان واجد شرایط دعوت مینماید تا درپروسه داوطلبی تهیه و خریداری 37 قلم لباس ورزشی مورد ضرورت ریاست تعلیمات اساسی و ثانوی بابت سال مالی 1403 اشتراک نموده

شنبه ۱۴۰۳/۳/۵ - ۱۵:۵۳ Kabul Afghanistan
Background image

وزارت معارف از تمام داوطلبان واجد شرایط دعوت مینماید تا در داوطلبی پروژه  ترمیم ورنکمالی پنچ بلاک تدریسی لیسه تجربوی سید جمالدین، ترمیم ورنکمالی تشناب های وطنی شش غرفه یی و دروازه عمومی،ترمیم ورنکمالی تشناب های سابقه بیست غرفه یی بخش ساختمانی تعمیر مکتب ت

وزارت معارف از تمام داوطلبان واجد شرایط دعوت مینماید تا در داوطلبی پروژه  ترمیم ورنکمالی پنچ بلاک تدریسی لیسه تجربوی سید جمالدین، ترمیم ورنکمالی تشناب های وطنی شش غرفه یی و دروازه عمومی . . .

شنبه ۱۴۰۳/۳/۵ - ۱۵:۵۰ Kabul Afghanistan
Background image

وزارت معارف از تمام داوطلبان واجد شرایط دعوت مینماید تا در داوطلبی پروژه حفر یک حلقه چاه عمیق و اعمار حوض ضرورت ریاست خدمات وزارت معارف واقع باغ پغمان اشتراک نموده و شرطنامه مربوطه را در حافظه یا فلش دسک از ریاست تدارکات وزارت معارف به دست آورده آفرهای خو

وزارت معارف از تمام داوطلبان واجد شرایط دعوت مینماید تا در داوطلبی پروژه حفر یک حلقه چاه عمیق و اعمار حوض ضرورت ریاست خدمات وزارت معارف واقع باغ پغمان اشتراک نموده و شرطنامه مربوطه را . . .

شنبه ۱۴۰۳/۳/۵ - ۱۵:۴۷ Kabul Afghanistan
Background image

داوطلبان واجد شرایط دعوت مینماید تا در داوطلبی پروژه حفر یک حلقه چاه به عمق ۱۸۰ متر روتری به شکل تیپیک وقطر ۱۲ انج برای ریاست عمومی نصاب وانکشاف مسلکی مربوط ناحیه سوم شهر کابل، حفر یک حلقه چاه روتری به عمق ۱۸۰ متر و قطر ۱۲ انج و اعمار یک باب مخزن آب ۵۰۰۰

داوطلبان واجد شرایط دعوت مینماید تا در داوطلبی پروژه حفر یک حلقه چاه به عمق ۱۸۰ متر روتری به شکل تیپیک وقطر ۱۲ انج برای ریاست عمومی نصاب وانکشاف مسلکی مربوط ناحیه سوم شهر کابل، حفر یک . . .

شنبه ۱۴۰۳/۳/۵ - ۱۳:۴۵ Kabul Afghanistan
Background image

داوطلبان واجد شرایط دعوت مینماید تا درپروسه داوطلبی پروژه تهیه و خریداری 30 قلم سامان و مواد خام غرض تولید مواد ممد درسی ‍ضرورت ریاست مرکز ساینس بابت سال مالی 1403 اشتراک نموده و

داوطلبان واجد شرایط دعوت مینماید تا درپروسه داوطلبی پروژه تهیه و خریداری 30 قلم سامان و مواد خام غرض تولید مواد ممد درسی ‍ضرورت ریاست مرکز ساینس بابت سال مالی 1403 اشتراک نموده و

Pagination