ثبت شکایات

شیوه‌های درج شکایات به وزارت معارف

الف: درج شکایات از طریق ویب سایت رسمی وزارت معارف

ب: درج شکایات از طریق فیسبوک رسمی وزارت معارف

ج: درج شکایات بشکل کتبی و تحریر از طریق صندوق های شکایات(صندوق های شکایات در محوطه تعمیر مرکزی وزارت معارف، و واحدهای اداری آن: ریاست عمومی منابع بشری، ریاست شهادت نامه، ریاست معارف ولایت کابل و شهر کابل موجود است)

د: هموطنان عزیز می توانند مشکلات و شکایات خویش را بشکل حضوری به مدیریت عمومی شکایات که دفتر آن در تعمیر مرکزی وزارت معارف واقع ده افغانان موقیعت دارد درج نمایند.یادداشت: امیدوار هستیم شهروندان محترم تمام مشکلات و شکایات شان را دقیق، مستند، و بر پایه حقایق از مجاری فوق الذکر برای ما ارسال بدارند. هویت آنها نزد اداره محفوظ می  باشد.


معلومات برای تماس:

عنوان معلومات
شماره های تماس ۰۲۰۲۱۰۷۷۲۰ || ۰۷۲۹۸۱۹۰۶۱
ایمیل آدرس complaints@moe.gov.af
فورم ثبت شکایت   دانلود  

 

مجموع شکایات سال ۱۳۹۸:

شماره مجموع شکایات ۱۳۹۸ به شکایات که رسیدگی صورت گرفته شکایات که برای مرجع مربوطه ارسال گردیده
۱ ۲۳۱ شکایت ۱۵۳ شکایت ۷۸ شکایت