گالری رسانه

محترم الحاج مولوی حبیب الله آغا سرپرست وزارت معارف با نخبگان کانکور امسال دیدار کرد.

دستاوردهای وزارت معارف در هفته گذشته (بیست و سوم).

گزارش ویژه از ناحیه سوم تعلیمی

سخنرانی معین منابع و اداری وزارت معارف به اعضای سازمان همکاری اسلامی و علمای جهان اسلام

رئیس جدید نتایج و و شهادتنامه وزارت معارف به کارکنان ریاست مربوطه معرفی شد

رئیس عمومی دفتر وزارت وزارت معارف به کارکنان این ریاست معرفی شد.

گزارش مختصر رئیس معارف ولایت جوزجان از سفر شان به ولسوالی های قرقین و خماب

وزارت معارف در هفته گذشته (هفته بیست و یکم)

سخنرانی معین منابع و اداراه در نشستی که به مناسبت دومین سالگرد فتح کابل برگزار شد

برنامه حسابدهی دولت به ملت

گفتگوی ویژه با رئیس معارف شهر کابل

گزارش وزارت معارف در هفته گذشته (هفته بیستم)

ترانه های میهنی از سوی شاگردان مکاتب، به مناسبت دومین سالگرد فتح کابل

سخنرانی سرپرست وزارت معارف در محفل بزرگداشت از دومین سالگرد فتح کابل

سخنرانی رئیس عمومی اداره اموردر نشستی که به مناسبت دومین سالگرد فتح کابل برگزار شد

سخنرانی معین تعلمیات اسلامی وزارت معارف در نشستی که به مناسبت دومین سالگرد فتح کابل برگزار شد

Pagination