واحد جندر

سه‌شنبه ۱۳۹۸/۲/۱۷ - ۱۴:۱۲

معرفــی آمریت واحد جـــــــــندر

واحدهای جندر در ادارات دولتی جمهوری اسلامی افغانستان به اساس تعهد دولت در راستای تساوی اجتماعی حقوق زن و مرد، پالیسی، استراتیژی انکشاف ملی افغانستان، اهداف انکشاف هزاره سوم، پلان کاری ملی برای زنان افغانستان و سایر اسناد ایجاد شده است.