همه بست های خالی

دوشنبه ۱۴۰۰/۱۲/۱۶ - ۱۷:۴۱

Kabul Afghanistan

Background image

بست های معلمین 5 و 6 اداری وزارت معارف در شهر و ولسوالی های ولایت کابل به رقابت آزاد گذاشته شد

بست های معلمین 5 و 6 اداری وزارت معارف در شهر و ولسوالی های ولایت کابل به رقابت آزاد گذاشته شد

پنجشنبه ۱۴۰۰/۹/۴ - ۱۲:۲۶

Kabul Afghanistan

Background image

بست های خالی وزارت معارف

بست های خالی وزارت معارف

چهارشنبه ۱۴۰۰/۵/۲۰ - ۱۳:۴۸

Kabul Afghanistan

Background image

یک بست خالی (Publication & Quality Control Specialist)

یک بست خالی (Publication & Quality Control Specialist)

سه‌شنبه ۱۴۰۰/۵/۵ - ۹:۱۶

Kabul Afghanistan

Background image

وزارت معارف یک بست خالی (Data Analysis Specialist)

وزارت معارف یک بست خالی (Data Analysis Specialist)

شنبه ۱۴۰۰/۵/۲ - ۱۳:۱۰

Kabul Afghanistan

Background image

یک بست خالی (Senior HRMIS/Personnel Database Consultant)

یک بست خالی (Senior HRMIS/Personnel Database Consultant)

شنبه ۱۴۰۰/۵/۲ - ۱۲:۵۸

Kabul Afghanistan

Background image

یک بست خالی (Senior Contract Management Specialist)

یک بست خالی (Senior Contract Management Specialist)

دوشنبه ۱۴۰۰/۴/۱۴ - ۱۵:۲۲

Kabul Afghanistan

Background image

یک بست خالی (GBV Legal Expert)

یک بست خالی (GBV Legal Expert)

شنبه ۱۴۰۰/۴/۱۲ - ۱۶:۴۲

Kabul Afghanistan

Background image
شنبه ۱۴۰۰/۴/۱۲ - ۱۴:۱۷

Kabul Afghanistan

Background image

چهار بست خالی (Provincial Coordination Officer)

چهار بست خالی (Provincial Coordination Officer)

Pagination