ټولې دندې

Thu, Apr 18 2019 4:33 PM
Background image

کارشناس فلسفه تعلیم و تربیه

انکشاف فلسفه تعلیم و تربیه در افغانستان در مشارکت با ادارات ذیربط معارف و پی ریزی جهت­گیری­های اساسی معارف بخصوص در ده سال آینده.

Tue, Apr 21 2015 5:34 PM
Background image

Financial Management Specialist

The Islamic Republic of Afghanistan has received a grant from the International . . .

Tue, Apr 21 2015 5:32 PM
Background image

Institutional Development Advisor

The Islamic Republic of Afghanistan has received a grant from the International . . .

Mon, Jan 12 2015 5:31 PM
Background image

Provincial Procurement Officer

The Islamic Republic of Afghanistan has received a grant from the International . . .