آدرس و شماره تماس دفاتر ولایتی

شماره ولایت نام رییس شماره تماس ایمیل آدرس آدرس دفتر
۱ جوزجان     صالح محمد صالح 0799047159 jwzjaneducation@gmail.com مرکز شهر بندر آقچه
۲ پروان عبدالظهور حکیم 0770684898 parwan.education@gmail.com مرکز شهر چوک میر رحمان کوچه اول
۳ کاپیسا عبدالعلیم عیار 0729129107 kapisa.ed@gmail.com محمود راقی مرکز شهر جوار مقام ولایت
۴ لوگر نصار احمد سعیدی 0794749566 asadullahhamid3@gmail.com پل علم روی به روی مسجد جامعه ولایت لوگر
۵ وردک محمد سعید منصور 0729819966 wardak.ed@moe.gov.af میدان شهر پهلوی شفاخانه مرکزی و سرک عمومی کابل کندهار
۶ غزنی محب الرحمن انصار 0729819819 ghazni.edu@gmail.com شهر غزنی پهلوی مقام ولایت سرک مسجد جامعه الجهاد
۷ پکتیا کوچی ځاځی 0729410404 paktia.edu2020@gmail.com شهر گردیز لین خوست پهلوی ریاست قبایل
۸ پکتیکا انجنیر محراب الدین شفق 0778475028 paktika.doe@gmail.com مرکز شهر سرک غزنی جوار لیسه علی بابا
۹ نورستان محمد امین حماد 070001916 nor.doe8@gmail.com مرکز شهر پارون سرک ولایت پهلوی ریاست آبیاری
۱۰ کندهار محب احمد روشان 0700359885 kunar.edu2010@gmail.com ناحیه دوم مرکز شهر قندهار پهلوی محکمه
۱۱ هلمند محمد داودشاه صفاری 0708883196 helmand.education@gmail.com مرکز شهر لشکرګاه پهلوی مندوی ګندم
۱۲ فراه بسم الله نظری 0799642405 farah.education@gmail.com ناحیه دوم مرکز شهر جوار صحت عامه و مقام ولایت
۱۳ هرات ذکریا رحیمی 0799553042 herat.education2018@gmail.com ناحیه اول جوار مقام ولایت چهاراهی معارف
۱۴ ننګرهار حسیب شینواری 0782052901 nangarhar.edu@gmail.com مرکز شهر جلال آباد چهاراهی مستوفیت
۱۵ خوست نصیر احمد روشان 0729819807 khostradio_education@yahoo.com مرکز شهر ماتون اداری کمپلکس
۱۶ سمنګان عبدالمتین سروری 0799102171 samanganprovince.edu@gmail.com شهر ایبک متصل پارک مرکزی شهر مقابل ریاست زراعت
۱۷ تخار روح الله محقق 0729819952 takhar.educationdepartment@gmail.com شهر تالقان جاده معارف مقابل لیسه ابوعثمان تالقانی
۱۸ بلخ علی الله امیری 0790305555 balkh_it.edu@yahoo.com شهر مزار شریف سرک مقام ولایت باغ حضور
۱۹ سرپل احمد خان بیکزاد 0700433862 saripuledu@gmail.com مرکز شهر ناحیه دوم لیلیه تربیه معلم
۲۰ بادغیس روح الله ازهت 0799625441 salim.edu2018@gmail.com شهر قلعه نو ناحیه اول جاده معارف
۲۱ بغلان سید اسمعیل 0799834295 info.bag.edu@gmail.com پلخمری ناحیه سوم جوار شورای ولایتی و مقام ولایت
۲۲ زابل نصرت الله ذاهد 0700368055 zabul_edu2012@yahoo.com شهر قلات چوکی مرکزی روی به روی شفاخانه مرغول
۲۳ لغمان عبدالله حمیدی 0700027643 0799559008 laghman.doe2014@gmail.com شهر مهتر لام روبروی لیسه عالی روشان لغمان
۲۴ دایکندی رحمت الله سیرت 0773344167 daykundi.edu@gmail.com سرک قوای مسلخ شهر جدید نیلی دایکندی
۲۵ پنجشیر عتیق الله کریمی 0798093410 panjshirdoe@yahoo.com مرکز شهر بازارک کوچه ریاست امنیت ملی
۲۶ غور احمد صابر نوری 0799141362 ghor.edu2018@gmail.com شهر فیروز کوت چوک منار جام جوار بانک ملی
۲۷ بدخشان عبدالسمیع ابدیار 0708150015 badakhshan_edu2015@hotmail.com شهر جدید فیض آباد بدخشان
۲۸ فاریاب بشیر احمد جمالی 0796090688 faryab.maref@yahoo.com شهر میمنه سرک قومندانی امینه
۲۹ بامیان فوزیه محبی 0778733729 bamyan.doe@gmail.com سه راهی معارف شهر بامیان
۳۰ کنرها مجیب الرحمن 0777957677 kunar.edu2010@gmail.com شهر سید آباد جوار مارکیت کرال
۳۱ نیمروز مسعود نوری 0795693099 nimroz_education@yahoo.com شهر زرنج رو به روی مسجد امام علی چاراهی سیاه چشمان
۳۲ کندز نجیب ثاقب 0744970002 kunduzeducation48@gmail.com ناحیه اول جاده شهید احمد شاه مسعود بندر خان آباد عقب دافغانستان بانک
۳۳ ارزگان میرزا محمد سالارزی 0799588458 edu.uruzgan2018@gmail.com ناحیه سوم پهلوی مقام ولایت بلاک چهارم
۳۴ ولایت کابل عزیز احمد هاشمی 0794802407 kabulprovince_educationab.sami@yahoo.com ناحیه پنجم کوچه قلعه جرنیل
۳۵ شهر کابل ضمیر گوارا 0799315835 ahmadzamir.gowara@gmail.com ناحیه سوم سرای غزنی