منوی اطلاعیه

بست های خالیAll vacancies

سه‌شنبه ۱۳۹۸/۳/۲۸ - ۱۵:۲۹

Kabul

Background image

آمریت نظارت تعلیمی

متقاضیان محترم تنها در یک بست می توانند فورم ارسال نمایند

رهنمود تسلیم دهی اسناد درخواستی :

تمام متقاضیان میتوانند، اسناد درخواستی خویش را بعد از تکمیل  به این  ایمیل آدرس(hr.moe@moe.gov.af( ارسال نمایند و یا به منزل دوم  گلبهار سنتر ،واقع چهار راهی ملک اصغر، روبرو داود زی،ریاست عمومی انکشاف منابع بشری وشعبه راجستریشن مراجعه نمایید.

دریافت فورم کاریابی را از دو طریق میتوانند بدست بیاورید:

1. د . . .

دوشنبه ۱۳۹۸/۳/۲۰ - ۱۶:۴۴
Background image

اعلان کاریابی


وزارت معارف به تعداد (۴۲) بست های شامل پروژه اقرأ را برای رقابت به اعلان گذاشته است.
برای معلومات بیشتر به لینک های ذیل مراجعه نمایید.

بسته شده Show all

شنبه ۱۳۹۸/۳/۱۸ - ۱۷:۸

کارمند (مسلکی) با المقطع

رهنمود تسلیم دهی اسناد درخواستی :

تمام متقاضیان میتوانند،CVهای خویش را به طور آنلاین این  ایمیل آدرس(hr.moe@moe.gov.af ( ارسال نمایند.

اسناد ارسالی باید به شکل PDF بوده و شامل موارد . . .

Openنمایش همه

سه‌شنبه ۱۳۹۸/۳/۲۸ - ۱۵:۲۹

Kabul

Background image
دوشنبه ۱۳۹۸/۳/۲۰ - ۱۶:۴۴
Background image

اعلان کاریابی


وزارت معارف به تعداد (۴۲) بست های شامل پروژه اقرأ را برای رقابت به اعلان گذاشته است.
برای معلومات بیشتر به لینک های ذیل مراجعه نمایید.

شنبه ۱۳۹۸/۳/۱۸ - ۱۷:۱

MOE

Background image