منوی اطلاعیه

بست های خالیAll vacancies

یکشنبه ۱۳۹۸/۲/۱ - ۱۰:۰

moe

Background image

آمریت اسناد و ارتباط

. . .

 

 

بست:

3

وزارت یا اداره:

وزارت معارف

بخش:

ریاست دفتر

موقعیت پست:

کابل

تعداد پست:

1

گزارشده به:

رئیس دفتر مقام وزارت

گزارش­گیر از:

کارکنان تحت اثر (مطابق ساختار تشکیلاتی)

دوشنبه ۱۳۹۷/۱۰/۱۰ - ۱۰:۵۴
Background image

مدیر عمومی ورکشاپ فلزکاری

 وزارت/اداره      : وزارت معارف 

بخش                 : معینیت تدریسی

بست              : 4

Openنمایش همه

یکشنبه ۱۳۹۸/۲/۱ - ۱۰:۰

moe

Background image
دوشنبه ۱۳۹۷/۱۰/۱۰ - ۱۰:۵۴
Background image

مدیر عمومی ورکشاپ فلزکاری

 وزارت/اداره      : وزارت معارف 

بخش                 : معینیت تدریسی

بست              : 4

دوشنبه ۱۳۹۷/۱۰/۱۰ - ۱۰:۴۵
Background image

آمریت نظارت و گزارش دهی

تاریخ ختم اعلان: 22/10/1397

وزارت /اداره      : وزارت معارف

بخش                : ریاست ارزیابی ونظارت تعلیمی- ریاست عمومی پلان