تقاضای اطلاعات

  در شش ماه نخست سال مالی ۱۴۰۰ به تعداد (۳۲) تقاضای اطلاعات از مرجع مسوول اطلاع رسانی درخواست شده است که از این جمله به تعداد ۲۳ درخواست رسیدگی صورت گرفته است:

 

در سال ۱۳۹۹ به تعداد (۵۰)  درخواست اطلاعات صورت گرفته که از جمله (۲) درخواست رد گردیده و به تعداد (۴۸) درخواستی رسیدگی صورت کرفته:

مسوول اطلاع رسانی در وزارت معارف: احمد فرید رحیمی

شماره‌های تماس 0797441075 - 0766822934
شماره وتساپ 0797441075
ایمیل آدرس fareedrahimy144@gmail.com
   
فورم درخواستی اطلاعات   دانلود  
فورم درج شکایت   دانلود  
قانون دسترسی به اطلاعات   دانلود  

 

 

کمیته دسترسی به اطلاعات

مسوولین اطلاع رسانی ولایات