مسوولین اطلاع رسانی ولایات

شماره

اسم

ولایت

آیمیل آدرس

شماره تماس

1

غلام رضا جوادی

دایکندی

Jawadi.ict@gmail.com

0774256177 / 0729819911

2

محمد جمال مومند

نورستان

Jamal.atmar@gmail.com

0702708662

3

عبدالشکور محنت

فاریاب

 

0729125491

4

محمد شاپور عرب

لوگر

M_shapoor_arab@yahoo.com

0708198400

5

نظر محمد

قندهار

Samimi38@yahoo.com

0700305638

6

عظیم الله توحیدی

تخار

Azimullahtawhidi1625@gmail.com

t.e.nasharat@gmail.com

0700767397 / 0794764663

7

سید فضل الله

نیمروز

Sayed.fazlullah.mohammady@gmail.com

0796406451

8

عیسی محمد قلمیار

زابل

Qalamyar11@gmail.com

07003770359

9

اختر محمد دولتزی

بلخ

Akhtardawlatzai2012@yahoo.com

0795452221

 

روزبه سعادت

 

rozbeh.sahadat@yahoo.com

93799507474

10

نقیب الله قیومی

سمنگان

Naqibullahqayumi759@gmail.com

0773589987

11

علی احمد عطوفی

فراه

Atofi1367.aliahmad@gmail.com

0749004026 /0794286764

12

محمد آصف وفا

ارزگان

asefmassoud@gmail.com

0799588905

13

سید مصطفی شیرزی

کاپیسا

Mustafa.sherzai@gmail.com

0744444611

14

محمد عابد زهیر

پکتیکا

Muhammad.zhir@gmail.com

0784923355 / 0767770742

15

نادر خان نادری

پنجشیر

Lalagha980@gmail.com

0744838288

16

فرهاد نوابی

پکتیا

Farhadnawabi16@gmail.com

0793207334 / 0744494472

17

صفی الله سخی

جوزجان

Safiullah.sakhy555@gmail.com

0792404100 / 0781668477

18

مطیع الله هدایت

میدان وردگ

Hedayatm778@gmail.com

0728407493

19

ابو مسلم خراسانی

سرپل

Abumoslimkhorasani22@gmail.com

0789956982

20

شفیق الله

غزنی

shafiqullahqarizada@gmail.com

0796284009

21

عبدالله احمدزی

ولایت کابل

Abdsilent1@gmail.com

0794749440 / 0770000189