مقالات

عنوان تاریخ دانلود
ماشوم د نيوکې پر وړاندې ناسم غبرګون ښيي ـ څه ور زده کړل شي؟  حمل ۱۴۰۰ دانلود
په درس باندې د ماشومانو د نه تمرکز پنځه لاملونه حوت ۱۳۹۹ دانلود
طراحی کتاب حوت ۱۳۹۹ دانلود
غوږ نیول او خبرې کول حوت ۱۳۹۹ دانلود
ارتباط و تدریس موثر حوت ۱۳۹۹ دانلود
ماشوم کله په خبرو باندی پیل کوي دلو  ۱۳۹۹  دانلود
مقاله آموزش بزرگسالان دلو  ۱۳۹۹  دانلود
په نوي نصاب کې غږپوهنه  دلو  ۱۳۹۹  دانلود
مقاله درمورد تربیت فرزندان دلو  ۱۳۹۹  دانلود
اهمیت برنامه های اگاهی عامه درنظام معارف جدی ۱۳۹۹  دانلود
ویژه گی های حمایت و نظارت آموزش بزرگسالان جدی ۱۳۹۹  دانلود
ښوونیزه څارنه او ارزونه

قوس، جدی ، دلو و حوت ۱۳۹۹ 

حمل ۱۴۰۰

۱دانلود   ۲دانلود 

۳دانلود 

۴دانلود 

۵ دانلود

نقش و اهمیت مدیریت منابع انسانی در اثربخشی سازمان  جدی ۱۳۹۹ دانلود
نوی نصاب جدی ۱۳۹۹  دانلود
د ډله ييز بحث مېتود قوس ۱۳۹۹   دانلود
کرونا، چالشها و طرح بدیل خدمات آموزشی در کشور قوس ۱۳۹۹   دانلود
روابط خانواده گي و اثرات آن بالاي روح و روان کودکان قوس ۱۳۹۹   دانلود
شیوه های نوین مطالعه  قوس ۱۳۹۹   دانلود
روش تدریس تسلط آموزی و نقش آن در یادگیری بهتر قوس ۱۳۹۹     دانلود