تماس با ما

داکتر ذبیح الله فطرت سرپرست ریاست دفتر

ایمیل: zabi.fetrat@moe.gov.af
 

محترمه نوریه نزهت

سخنگوی وزارت معارف

Nooria.nazhatnaderi@gmail.com

شماره تماس: 0787958726

 

34.522954612142, 69.171668906549

معلومات برای تماس

Mohammad Jan Khan watt-Kabul Afghanistan
info@moe.gov.af