مقام وزارت

زنده ګی نامه وزیر:

زندگی نامه مختصر ..

ریاست های مربوطه:

  • مشاور ارشد (فوق رتبه)
  • ریاست عمومی دفتر (فوق رتبه)
  • ریاست انسجام امور ولایات (بست ۲)