كتب نصاب تعليمى

صنف اول صنف دوم صنف سوم صنف چهارم صنف پنجم صنف ششم
علوم دینی ح علوم دینی ح علوم دینی ح علوم دینی ح علوم دینی ح علوم دینی ح
علوم دینی ج علوم دینی ج علوم دینی ج علوم دینی ج علوم دینی ج علوم دینی ج
ریاضی ریاضی ریاضی ریاضی ریاضی ریاضی
مهارت‌ها مهارت‌ها مهارت‌ها اجتماعیات اجتماعیات اجتماعیات
هنررسامی هنررسامی هنررسامی هنررسامی هنررسامی هنررسامی
حسن‌خط حسن‌خط حسن‌خط حسن‌خط حسن‌خط حسن‌خط
دری دری دری دری دری دری
قرآن‌کریم قرآن‌کریم قرآن‌کریم قرآن‌کریم قرآن‌کریم قرآن‌کریم
      پشتو پشتو پشتو
      ساینس ساینس ساینس
      انګلیسی انګلیسی انګلیسی

 

صنف هفتم صنف هشتم صنف نهم صنف دهم صنف یازدهم صنف دوازدهم
علوم دینی ح علوم دینی ح علوم دینی ح تعلیمات اسلامی تعلیمات اسلامی تعلیمات اسلامی
علوم دینی ج علوم دینی ج علوم دینی ج جعفری جعفری جعفری
ریاضی ریاضی ریاضی ریاضی ریاضی ریاضی
حرفه   حرفه كمپيوتر كمپيوتر كمپيوتر
هنررسامی هنررسامی هنررسامی      
عربی عربی عربی جيولوژي    
دری دری دری دری دری دری
تجوید   تجوید تفسیر تفسیر تفسیر
بیالوژی بیالوژی بیالوژی بیالوژی بیالوژی بیالوژی
پشتو پشتو پشتو پشتو پشتو پشتو
جغرافیه جغرافیه جغرافیه جغرافیه جغرافیه جغرافیه
تاریخ تاریخ تاریخ تاریخ تاریخ تاریخ
فزیک فزیک فزیک فزیک فزیک فزیک
کیمیا کیمیا کیمیا کیمیا کیمیا کیمیا
وطندوستی   وطندوستی      
م.مدنی م.مدنی م.مدنی م.مدنی م.مدنی م.مدنی
انګلیسي انګلیسي انګلیسي انګلیسي انګلیسي انګلیسي

 

کتب جدید نصاب تعلیمی از صنف اول الی صنف سوم

صنف اول صنف دوم صنف سوم
دری دری دری
مشق و تمرین مشق و تمرین مشق و تمرین
رهنمای معلم رهنمای معلم رهنمای معلم
ارزیابی مداوم شاگردان ارزیابی مداوم شاگردان ارزیابی مداوم شاگردان
     

 

کتب نصاب تعلیمی زبان سوم

صنف اول صنف دوم صنف سوم صنف چهارم صنف پنجم صنف ششم
ازبکی ازبکی ازبکی ازبکی ازبکی ازبکی
بلوچی بلوچی بلوچی بلوچی بلوچی بلوچی
پشه‌یی پشه‌یی پشه‌یی پشه‌یی پشه‌یی پشه‌یی
           
           
           

 

صنف هفتم صنف هشتم صنف نهم صنف دهم صنف یازدهم صنف دوازدهم
ازبکی ازبکی ازبکی      
بلوچی بلوچی بلوچی      
پشه‌یی پشه‌یی پشه‌یی      
           
           
           

کتب کمکی خوانش

صنف اول صنف دوم صنف سوم

سمستر اول

 سمستر دوم سمستر اول سمستر دوم سمستر اول سمستر دوم
سویه اول  سویه اول  سویه اول سویه اول سویه اول  سویه اول
نگهداری کتاب باغچه زیبای ما آب پاک ارزش وقت    
آب بدن سالم باران عزیزی بچه‌ها در موتر    
بیایید بیاموزیم عینک نذیر پروانه اسیر خانواده من    
پیام معلم گل گلاب حضرت محمدﷺ خواب راحت    
دندان تواب میوه های باغ خاله باغبان شاگرد توانا    
مکتب   من ناتوان نیستم کتاب داستان    
مهربانی   میله‌های باستانی منبع ویتامین‌ها    
نان تازه   نهال شانی نصیحت پدر    
    نوروز      
سویه دوم سویه دوم سویه دوم سویه دوم سویه دوم سویه دوم
آفتاب بهار زیبا آرزوی جمیله پدر عزیز    
زمزمه کودکان پشک حامد درخت توت دوستان واقعی    
سارا قرآنکریم سه دوست طوطی شوخ    
ستاره های زیبا قلم زیبا نویسد قناعت عابر پیاده    
کتابخانه مرواریدهای ریزه همسایه خوب عید قربان    
لیلا نوشتن   مسجد زیبای ما    
مادر دانای من          
           
           
سویه سوم سویه سوم سویه سوم سویه سوم سویه سوم سویه سوم
توت شیرین اسم من چیست احترام به بزرگان آزادی    
سنجاب و خارپشت برف باری توانایی ایام تعطیل    
شبنم و امین بنای دوم اسلام رعایت نظافت دو خرگوش بی پروا    
غلهُ بهاری حلوای شیرین سلام دادن فصل سوم سال    
فواید شیر داکتر مهربان فصل دوم سال کتابهای جدید    
نان مرا کی خورده درختی که خندید قرآن کتاب الله من کتاب عزیزم    
  زنبور عسل   موش و خرگوش    
  سیلاب چیست   برنده جایزه    
  من تربوز هستم        
  من دوست شما استم