گالری رسانه

روز جهانی معلم مبارک

روز جهانی معلم مبارک

گزارش کمپاین ترمیم میز و چوکی

والدین عزیز در تکرارِ دروسِ مکتب و انجام وظیفه خانگی اطفال تان را کمک کنید

تعهد ما : فراهم سازی محیط مصئون تعلیمی برای دانش آموزان در سراسر کشور

تجلیل با شکوه از صد سالگی استقلال افغانستان در معارف ولایت خوست

پیشرفت‌ها در عرضه‌ی خدمات تعلیمی و تربیتی در ولایت کندز

والدین گرامی! از حاضری و درس فرزندان تان در مکاتب نظارت کنید

پیام های ویدیویی دکتر محمد میرویس بلخی سرپرست وزارت معارف در کمپاین آغاز معاینات صحی شاگردان مکاتب

آغاز فصل مشترک همکاری تبلیغاتی - آموزشی میان وزارت معارف وشاروالی کابل

سخنان دکتر محمد میرویس بلخی سرپرست وزارت معارف در ورکشاپ رؤسای معارف ولایات

وزیر معارف افغانستان در پیام ویدیویی اختصاصی به بی‌بی‌سی‌دری

مصاحبه دکتر محمد میرویس بلخی سرپرست وزارت معارف با رادیو آزادی

زنان و دختران چراغ جوامع انسانی اند، بیایید با تعلیم و تربیه‌ی سالم به نور آنان بیفزایم

یک میلیون دانش آموز جدید برای حضور در مدارس

میرویس بلخی وزیر معارف معاشات معلمین وکارمندان از طریق مبایل Mirwais Balkhi Mobile Money

Pagination