زندگی نامه مختصر الحاج مولوی کرامت الله آخندزاده معین تعلیمات اسلامی وزارت معارف

شخصیت علمی و جهادی کشور الحاج مولوی کرامت الله آخند زاده فرزند الحاج مولوی عنایت الله آخندزاده بوده که در سال ۱۳۳۸ خورشیدی در قریه بلاق دره عربان ولسوالی چک ولایت میدان وردگ چشم به دنیا گشوده است.
تعلیمات ابتدایی و متوسطه دینی و عصری را از پدر، کاکا و هم چنان در مدارس و مکاتب منطقه خویش و دوره مبارکه احادیث را در دارالهجرت  فراگرفته است.
 آخند زاده صاحب در جهاد علیه اشغال روس ها، در چوکات تنظیم های جهادی و بعد ها در چوکات حکومت عبوری مجاهدین در بخش تعلیم و تربیه اولاد وطن خدمات شایانی را انجام داده است.
از بدو ظهور تحریک اسلامی طالبان،  با تحریک مذکور یکجا شده و در چوکات تحریک و بعد ها در چارچوب امارت اسلامی، مسئولیت های آتی را انجام داده است:
۱- به حیث معاون مقام ولایت پکتیا.
۲- به حیث والی پکتیا.
۳-به حیث والی پکتیکا.
۴- به حیث معین مالی و اداری وزارت حج و اوقاف.
۵- در دوران جهاد امارت اسلامی علیه اشغال امریکا، به حیث رئیس ولایتی کمیسیون تعلیم، تربیه و تحصیلات عالی میدان وردگ.
۶- به حیث رئیس اداری کمیسیون تعلیم، تربیه و تحصیلات عالی.
۷-به حیث مسئول حوزه غرب کمیسیون تعلیم، تربیه و تحصیلات عالی.
۸- به حیث مسئول حوزه شرق کمیسیون تعلیم، تربیه و تحصیلات عالی.
۹- برای دومین بار به حیث مسئول حوزه غرب کمیسیون تعلیم، تربیه و تحصیلات عالی . 
۱۰- بعد از فتح کابل به حیث معین سرپرست تعلیم و تربیه وزارت معارف.
۱۱- به حیث رئیس عمومی، اداره اصلاحات اداری و خدمات ملکی.
۱۲- به حیث معین تعلیمات اسلامی وزارت معارف.
آقای آخند زاده دارای شخصیت متواضع و اخلاق حمیده بوده، در امور اداری توانمندی عالی داشته و از تجارب کاری و خدمات دوامدار در زمینه تعلیم و تربیه برخوردار است.
الله تعالی تمام خدمات علمی و جهادی موصوف را قبول کند. آمین