لیست شماره های تماس

# نام ریاست ایمیل آدرس شماره تماس
1 تورپکی مومند معینیت تعلیمات عمومی toorwm@yahoo.com 0752104996/0799357234
2 خواجه محمد صادق  معینیت مالی و اداری mohammadsadiqyaser@gmail.com 0798078062
4 ریاست عمومی انکشاف تعلیمی  معینیت  نصاب curriculum@moe.gov.af 0729819071/0729819080
5 عبدالحارث  ریاست مالی و حسابداری lalli.haris@gmail.com 0782029689
6 حامد ریاست احصائیي hamid.ghani2013@gmail.com 0770656660
7 محمد شریف ستانکزی ریاست خدمات sharif.wahaj@gmial.com 0729065271/0773147850
8 یلدا بازوان  اتشه معارف  پشاور، پاکستان yaldabazwan745@gmail.com 00923322303080
9 حاجی نجیب الله عبدالرحیمزی اتشه معارف کویته، پاکستان attacheofeducationquetta@yahoo.com 00923055189780
10 سید علی حسینی اتشه معارف تهران، ایران hossaini_a110@yahoo.com 00989014030725
11 بشیرالله توحیدی نماینده معارف دوشنبه، تاجکستان nawabtea8@gmail.com 00992917117325
12 احمد شعیب عظیمی ریاست مکاتب خصوصی و بیرون مرزی privateschools@moe.gov.af 0748098936/0202104317