تهیه خریداری ده قلم جنس البسه بهاری

Amiri-admin

Publish Date

Closing Date

Location Kabul Afghanistan

بدینوسیله به تاسی از فقره 2 ماده چهل و سوم قانون تدارکات به اطلاع عموم رسانیده میشود ،وزارت معارف در تظردارد تا قرار دادتهیه خریداری ده قلم جنس البسه بهاری برای اجیران بست های هفتم و هشتم معینیت ها و زیاست های مرکزی وزارت بابت سال مالی 1402 را باشرکت محترم نوی قریشی لمیتد واقع مسجد پل خشتی کوچه کهنه فروشی ،کابل ،افعانستان به قیمت مجموعه مبلع 1999656یک میلیون ونه صدونودنه هزار افغانی اطآنماید.

اشخاص حقیقی وحکمی که هر گونه اعتراض در زمینه داشته باشند می توانند اعتراض خویش را از تاریخ نشر این الان الی هفت روز تقویمی طور کتبی توام بادلایل آن به ریاست تدارکات واقع محمدجان خان وات ده افغانان کابل افغانستان وفق احکام ماده پنجاهم قانون تدارکات نمایند این اطلاعیه به معنی عقد قرارداد نبوده والی تکمیل میعاد فوق الزکر وطی مراحل قانونی بعدی قرارداد منعقد نخواهد شد.

More tenders

چهارشنبه ۱۴۰۲/۶/۱ - ۱۲:۴۷ Kabul Afghanistan
Background image

وزارت معارف در نظر دارد تا قرارداد پروژه حفر چاه آب روتری معه سیستم سولر, کثافت دانی کانکریتی, یک سیت دستشوئی 10 شیر دهنه ئی, اعمار تشناب ها, سیستم فلش و چاه سپتیک برای 2 باب مکاتب ولسوالی ده سبز و گلدره ولایت کابل را با شرکت ساختمانی نافع دوسرکه بغلان م

وزارت معارف در نظر دارد تا قرارداد پروژه حفر چاه آب روتری معه سیستم سولر, کثافت دانی کانکریتی, یک سیت دستشوئی 10 شیر دهنه ئی, اعمار تشناب ها, سیستم فلش و چاه سپتیک برای 2 باب مکاتب . . .

شنبه ۱۴۰۲/۵/۱۴ - ۱۰:۳۱ Kabul Afghanistan
Background image

دعوت برای داوطلبی باز ملی : پروژه تدارک خریداری ونصب 231 مترمربع دروازه وکلکین PVC

دعوت برای داوطلبی باز ملی : پروژه تدارک خریداری ونصب 231 مترمربع دروازه وکلکین PVC

شنبه ۱۴۰۲/۵/۷ - ۱۳:۴۹ Kabul Afghanistan
Background image

تهیه خریداری ده قلم جنس البسه بهاری

تهیه خریداری ده قلم جنس البسه بهاری

Back to tenders